Ugdomi studentų tyriminiai ir moksliniai gebėjimai

2021/2022 mokslo metai KMAIK bus gausūs naujomis mokslinėmis, praktinėmis bei projektinėmis veiklomis – pateikta projektinė paraiška studentų mokslo (meno) tyrimams vykdyti gavo Lietuvos mokslo tarybos finansavimą. Įgyvendinant projektą, bus ugdomi studentų tyriminiai ir moksliniai gebėjimai.

„Smagu gauti galimybę išmėginti savo jėgas naujoje – mokslinių tyrimų veikloje. Labai nekantrauju išmėginti sukonstruotą stendą ir vėliau su bendramoksliais ir programos dėstytojais pasidalinti stebėjimo rezultatais…“ – sako Hidrotechninės statybos studijų programos antrakursė Roberta Dranseikaitė.

KMAIK 2021 m. rugsėjo – 2022 m. kovo mėn. bus įgyvendinamas šis projektas:

„Žaliojo stogo sluoksniuose akumuliuojamo kritulių kiekio natūraliomis aplinkos sąlygomis tyrimas “ (projekto nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0103) (tyrėja – Hidrotechninės statybos programos studentė Roberta Dranseikatė, tyrimo vadovas – dr. Vilda Grybauskienė);

Projekto paraiška teikta pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“.

Projektai yra bendrai finansuojami iš Europos socialinio fondo pagal dotacijos sutartis su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).