KMAIK reiškia paramą Ukrainai ir jos žmonėms

Iškeldami Ukrainos vėliavą šalia mūsų Kolegijos vėliavos ir Trispalvės, sakome:  "Visa širdimi palaikome Ukrainą ir reiškiame jai paramą smurtinės Rusijos agresijos akivaizdoje".

Kolegijos akademinė bendruomenė yra susitelkusi ir pasirengusi suteikti visokeriopą pagalbą tiek mūsų Kolegijos partneriams Ukrainoje, tiek iš šios šalies atvykstantiems karo pabėgėliams.

Išreikšdami solidarumą ne tik elgiamės teisingai ir kilniai, tačiau ir patys tampame stipresni - palaikykime vieni kitus!

Ukraina, mes su Tavimi!