KMAIK dėstytojų vizitas Radomo Ekonomikos akademijoje (Lenkija)

Š.m. balandžio 8-9 dienomis KMAIK dėstytojos doc. dr. Edita Abalikštienė ir doc. dr. Dalia Perkumienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “LIVING IN VIRTUAL REALITY- ECONOMIC AND PEDAGOGICAL ASPECTS, PSYCHOLOGICAL AND LEGAL”, vykusioje Radomo Ekonomikos akademijoje (Radomas, Lenkija), kurioje jos skaitė pranešimą tema “Cyber-crime and Cyber Terrorism: Legal Challenges and Problems”. KMAIK buvo viena iš šios konferencijos organizatorių bei partnerių. Vizito metu dėstytojos taip pat susitiko su akademijos Socialinių mokslų bei Teisės fakultetų vadovybe, aptarė tolesnio akademinio bendradarbiavimo galimybes.