KMAIK organizuotas seminaras AAD ir VMT pareigūnams

Š. m. balandžio 21-22 dienomis KMAIK ir įvairiuose lauko objektuose vyko Seminaras AAD Miškų kontrolės departamento bei Valstybinės miškų tarnybos pareigūnams miško dauginamosios medžiagos kilmės ir kontrolės klausimais
 
Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos (AAD) kartu su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija šių metų balandžio 21-22 dienomis surengė AAD Miškų kontrolės departamento bei Valstybinės miškų tarnybos pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui skirtą seminarą miškų dauginamosios medžiagos kilmės ir kontrolės klausimais. Seminaro metu KMAIK, LR Aplinkos ministerijos, Valstybinės miškų tarnybos bei LAMMC Miškų instituto specialistai skaitė pranešimus, vedė praktinius mokymus lauko objektuose, supažindino klausytojus su miškų kontrolės ypatumais miško dauginamosios medžiagos kilmės aspektu.
Džiaugiamės sėkmingu renginiu ir vaisingu tarpinstituciniu bendradarbiavimu!