Išorinis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos veiklos vertinimas

2022 m. gegužės 17–19 d. vyko nuotolinis vizitas į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją.

Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta ekspertų grupė vertino  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vykdomą veiklą 

Darbotvarkė