Pagrindinio naudojimo kirtimai

Plynasis kirtimas pušyne. Vaišvydavos girininkija, 53 kvartalas. Biržėje aptariamas brandžių medynų parinkimas plyniems kirtimams, jų eiliškumas, kirtimo laikas, plynų kirtimų biržės elementai (kryptis, plotis, šliejimo kryptis, šliejimo būdas ir laikas), biologinės įvairovės išsaugojimo nuostatos, plynų kirtimų technologijos, šio būdo privalumai ir trūkumai bei vertinama atliktų darbų kokybė.

Pagrindinio naudojimo kirtimai

Atvejiniai kirtimai beržyne. Vaišvydavos girininkija, 94 kvartalas. Nagrinėjama atvejinių kirtimų klasifikacija, kirtimų tikslai ir taikymas įvairios rūšinės sudėties ir struktūros medynuose, kirtimų  technologija bei kirtimų kokybės vertinimas.

Dviejų ciklų atvejiniai kirtimai dviardžiame beržyne. Šilėnų girininkija, 88 kvartalas.

Nagrinėjamas dviejų ciklų atvejinių kirtimų taikymas dviardžiuose minkštųjų lapuočių su egle medynuose, išmokstama atrinkti kirstinius medžius ir nustatyti kirtimo intensyvumą.