Parodomieji – bandomieji ir mokymo želdiniai

 
Želdiniams įveisti Dubravos miške buvo parinktas 27 ha sklypas, susidaręs 1995-1996 metais plynai nukirtus žievėgraužio tipografo pažeistus brandžius eglynus.
Želdiniai pradėti sodinti 1997 m. pavasarį ir užbaigti tik 1999 m. Želdinius sodino studentai vadovaujami Kolegijos dėstytojų ir Miškų instituto mokslininkų. Iš viso įveista apie 130 bandymo laukų.
Želdinių išdėstymo schemoje atskiri jų įveisimo pagal tikslinę paskirtį variantai:
 1. Pušies populiacijų (veislių) ir šeimų konkursiniai bandymai (1, 2 ha);
 2. Eglės populiacijų (veislių) konkursiniai bandymai (1,2 ha);
 3. Pušų ir eglių sodinimo tankumo įtaka želdinių augimui ir medyno formavimuisi;
 4. Sodinimo vietų teritorinio išdėstymo įtaka medžių augimui ir medynų formavimuisi (3 ha);
 5. Želdinių atkūrimo būdų, technologijos ir sodmenų parametrų įtaka jų augimui (4,7 ha);
 6. Mišrinimo įtaka želdinių augimui bei formavimuisi (7,2 ha);
 7. Maumedžio hibridų konkursiniai bandymai (1,0 ha);
 8. Ąžuolo populiacijų ir šeimų konkursiniai bandymai (0,25 ha);
 9. Tręšimo įtaka želdinių augimui (0,2 ha);
 10. Cheminių trąšų įtaka želdinių augimui (0,15 ha);
 11. Dirbtinės defoliacijos įtaka pušų želdinių augimui (0,25 ha);
 12. Hibridinių drebulių (P. Tremuloides x P.tremula) greitai augančio klono  želdiniai (0,2 ha).
Šiuose parodomuosiuose – bandymo ir mokymo želdiniuose studentai turi galimybę nagrinėti medžių sąveiką įvairaus pradinio sodinimo tankumo želdiniuose, medžių ir medyno kiekybinius ir kokybinius rodiklius priklausomai nuo sodinimo vietų išdėstymo, parodyti įvairių dirvos paruošimo būdų bei sodmenų parametrų įtaką želdinių prigijimui, išsilaikymui ir tolimesniam jų augimui, rūšių sąveikos įtaką  mišrių želdinių formavimuisi, pademonstruoti tręšimo, teršalų, defoliacijos įtaką želdinių augimui ir kitus klausimus.
Studentų darbui lauko sąlygomis įrengta speciali stoginė.