Sodininkystė

Pasirinkę sodininkystės specialybę, išmoksite:

  • Vertinti Lietuvos ir ES agrarinę aplinką.
  • Augalų morfologiją ir bioekologines savybes.
  • Racionalius žemės naudojimo principus ir ūkinės veiklos poveikį aplinkai.
  • Atlikti tyrimus ir apibendrinti gautus rezultatus, pasitelkiant informacines technologijas, mokslinės literatūros šaltinius ir kitą informaciją.
  • Vertinti žemės ūkio produkcijos kokybę.
  • Organizuoti ir planuoti specializuoto ūkio kūrimą, derliaus ir jo kokybės formavimo dėsningumus, produkcijos realizaciją.
  • Teikti konsultacijas augalų auginimo ir priežiūros klausimais.
  • Galiojančius įstatymus, suvoksite Lietuvos verslo aplinką,
  • Vertinti žemės ūkio produkcijos kokybę.
  • Kurti ir valdyti žemės ūkio verslą, bendrauti su žemės ūkio specialistais ir visuomene, sprendžiant profesinės veiklos problemas.

Baigę sodininkystės studijas, galėsite įkurti ir plėtoti nuosavą verslą - kurti savo ūkius, dirbti žemės ūkio krypties įmonėse bei organizacijose, želdinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Baigę papildomas studijas galėsite stoti į magistrantūrą. 

Sodininkystės studijų programos studijų planas 2020/2021 m.m.BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Darbo ir civilinė sauga 3 2 1
Taikomoji matematika ir statistika 4 2 2
Užsienio kalba 5 1 1
Laisvai pasirenkamas iš bendrųjų koleginių studijų dalykų 3 kr.
Elgesio kultūra 3 6 8
Bendravimo psichologija 3 6 8
Socialinė psichologija 3 6 8
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose

Agrochemija

 4  2
Agroekologija ir aplinkosauga  4
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga  6
Augalinių žaliavų laikymas,  perdirbimas ir prekinis paruošimas  9
Augalų fiziologija   4
Augalų selekcija ir sėklininkystė   6
Bitininkystė  3 3 4
 Dekoratyvieji augalai  4
 Dirvotyra   4
 Geodezija  3
 Augalų apsauga 4 4 6
 Mikrobiologijos ir mikologijos pagrindai  3
 Rinkodara   6
 Sodininkystės ir daržininkystės  technologijos  9
 Šiltadaržių daržininkystė  4
 Vaistiniai ir prieskoniniai augalai  4
 Verslinė gėlininkystė  6
 Želdinių įveisimas ir priežiūra  6
Žemdirbystės pagrindai ir žemės ūkio mechanizacija 7 1 1
Laisvai pasirenkamas 4 kr.
Medelynų pagrindai 4 4 6
Vaistažolių auginimas 4 4 6
Energetinės, kalėdinių medelių, vytelių plantacijos 4 4 6
Augalų etnologija 4 6 5
Floristika 4 6 5
Netradicinių sodo augalų auginimas 4 6 5
Smulkus ir vidutinis verslas 4 6 5
Teisės pagrindai 4 6 5
Užsienio kalba (II) 4 6 5
Laisvai pasirenkamas 3 kr.
Verslo organizavimo pagrindai 3 3 3
Verslo ekonomika ir vadyba  3 3 3
Alternatyvioji sodininkystė ir daržininkystė 3 4 8
Ekologinis švietimas  3 4 8
Sveika mityba 3 4 8
Duomenų apsauga 3 5 7
Finansai ir apskaita  3 5 7
Informacinės technologijos 3 5 7
Praktikos 
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 12 5 7
Įvadas į specialybę 3 1 1
Mokomoji praktika 1 6 2 2,3
Mokomoji praktika 2 3 3 4
Gamybinė praktika 6 4 5,6
Baigiamasis darbas 
Baigiamasis darbas  9 6 8
Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo - 9 kr.
Dalyko pavadinimas  (sąrašas PDF) ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Laisvai pasirenkami  3 3 3
Laisvai pasirenkami 3 3 4
Laisvai pasirenkami 3 4 5
Kūno kultūra - 1,2,3,4 -