Statybinių medžiagų laboratorija

Laboratorijoje studentai išmoksta:
Statybinių medžiagų laboratorija
parinkti medžiagas betono mišiniams,
nustatyti betono mišinio svarbiausias fizikines mechanines savybes, suformuoti bandinius,
nustatyti sukietiejusių bandinių svarbiausias fizikines mechanines savybes,
atlikti įvairių medžiagų konstrukcinę analizę.
1. Betono užpildams galime nustatyti: žvyrui − užterštumą, granuliometrinę sudėtį, smėliui – filtracijos koeficientus, užterštumą bei granuliometrinę sudėtį. Naudojama įranga: italų firmos Controls mechaninė sijojimo įranga 15−D0406 ir sijojimo sietai, kvadratinėmis akutėmis, kurių kraštinė: 63; 56; 45; 40; 31,5; 22,4; 16;8; 5;4; 2;1; 0,7; 0,5; 0,25; 0,125; 0,09; 0,063 mm. Taip pat naudojame elektronines vokiečių firmos Santorius−GP6100−G 0,1 g. tikslumo svarstyklės, plovimo indus ir kt.
2. Betono mišinio (šviežio betono) tyrimai. Naudojami prietaisai: betono mišinio maišyklė ZK30, tankinimo įranga, standartinis kūgis mišinio nuoslūgiui matuoti, sklidumo stalelis, mišinio pasklidimui kratant matuoti. Remontinio skiedinio ir seno betono sukibimo stiprio matavimams naudojame prietaisą (su reikalingais priedais) sukibimo stipriui nustatyti.
3. Betono atsparumo šalčiui bandymus pagal LST 1428.17:2005 metodiką, naudojant specialią šaldymo kamerą.
Betono įgėris gali būti nustatytas pagal LST 1428.18.1997. Vandens nepralaidumo markės nustatymas naudojant vandens nepralaidumo nustatymo prietaisą.
Gniuždomojo betono stipris mūsų laboratorijoje gali būti nustatytas bandant standartinius ir nestandartinius bandinius.
Betono gniuždomojo stiprio nustatymui ardančiuoju būdu naudojamas hidraulinis presas MC−1000 ir gniuždymo− lenkimo mašina 2000/100knm su programine įranga.
Galime nustatyti ne tik standartinių bandinių stiprį, bet ir netaisyklingos formos bandinių stiprį gniuždant. Tam naudojami originalios konstrukcijos įgaubti štampai, pagaminti mūsų katedros darbuotojų. Betono stiprį gniuždant (gniuždomąjį stiprį) galime nustatyti neardančiu metodu pagal LST EN 12504−2:2003. Bandymams naudojame Šveicarijos firmos PROCEQ SA gamybos N tipo originalujį Šmito (Original Schmidt) spyruoklinį plieninį plaktuką su patikros prietaisu.
4. Konstrukcinę analizę atliekame:
statybinių konstrukcijų analizės programinė įranga (Robot Millenium, Woody ir pan.). Hidrotechnikos statinių atskirų konstrukcijų analitiniam būklės vertinimui naudojame atraminių sienučių, įvairiai paremtų plokščių, nuvedimo vamzdžių, gulinčių ant tampraus pagrindo, arkinių ir kabančių lieptų apskaičiavimo kompiuterines programas.