Želdynų dizainas

Pasirinkę želdynų dizaino specialybę, išmoksite:
  • Kurti medelynus ir auginti dekoratyviuosius, sodo, ir vaistinius augalus;
  • Rengti želdynų įrengimo projektus, naudojant modernias informacines technologijas;
  • Rengti parkų įrengimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektus;
  • Organizuoti dekoratyviųjų želdinių apsaugą nuo ligų ir kenkėjų;
  • Organizuoti želdynų inžinerijos darbus ir kurti mažąją architektūrą;
  • Organizuoti miesto želdynų tvarkymo ir rekonstrukcijos darbus;
  • Projektuoti floristines kompozicijas ir fitodizainą ir kt.
Baigę želdynų dizaino specialybės studijas, galėsite dirbti aplinkos tvarkymo įmonėse, medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, botanikos soduose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose arba patys kurti želdynų tvarkymo ar fitodizaino verslus.
 

PROGRAMOS ŠAKOS:

  • Dekoratyvinių augalų auginimas
  • Želdynų kūrimas
  • Miestų želdynų tvarkymas

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose
Tyrimų metodologija 4 1 1
Užsienio kalba 6 2 1;2
Piešimas 5 2 4
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose

Bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindų dalykai

Taikomoji matematika ir statistika  5 1 2
Bendroji ekologija ir aplinkosauga  4
Informacinės technologijos  3
Darbo ir civilinė sauga  3
Verslo ekonomika ir vadyba  3
Teisės pagrindai  3 3 4
Specialieji studijuojamos krypties dalykai
 Dirvotyra ir žemdirbystės pagrindai  4
 Dendrologija  7 1;2 
 Geodezija  3 1 3
 Botanika  4
 Kompiuterinė grafika  3 2
 Kraštovaizdžio architektūra ir kraštotvarkos pagrindai 12 5;6
 Architektūros ir dailės istorija  3
 Gėlininkystė  6
 Sanitarinė želdynų apsauga  4 4
 Medelynai ir sodininkystės pagrindai  6 3
 Želdinių įrengimas  ir priežiūra  8 4 5
 Architektūros pagrindai 6 5 7
 Finansai ir apskaita 3 5 6
 Projektų vizualizacija 4 6 8
 Želdynų marketingas 4 6 8
 Floristika 6 5 6
Laisvai pasirenkamas 3 kr.
Techninis piešimas 3 3 5
Grafika 3 3 5
Braižyba 3 3 5
Elgesio kultūra 3 6 6
Bendravimo psichologija 3 6 6
Socialinė psichologija 3 6 6
Laisvai pasirenkamas 3 kr. iš KMAIK sąrašo (sąrašas PDF
KMAIK pasirenkamas 3 3  
Praktikos 
Įvadas į specialybę 3 1 1
Biogeocenologijos praktika 6 2 1;2
Želdynų planavimo praktika

 

3 3 3;4
Augalų auginimo ir želdynų įrengimo praktika

 

6 4 4;5
Želdynų formavimo praktika 3 5 5;6
Specializacijos praktika 9 5 7
Baigiamasis darbas 10 6 8
Studijų programos šaka DEKORATYVINIŲ AUGALŲ AUGINIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 6 7
Dekoratyvinių augalų medelynai 6 5;6 8
Sodininkystė 3 6 7
Studijų programos šaka ŽELDYNŲ KŪRIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Kompozicija ir maketavimas 3 8 7
Želdynų projektavimas 3 6 7
Želdynų įrenginiai 3 6 8
Kraštovaizdžio modeliavimas 3 6 8

Studijų programos šaka MIESTŲ ŽELDYNŲ TVARKYMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Teisinis želdynų reglamentavimas 3 5 7
Miesto želdynų sistema 3 6 7
Želdynų inventorizacija 3 6 8
Miesto želdynų įrengimas ir tvarkymas 3 6 8