Žemėtvarka

Pasirinkę žemėtvarkos specialybę, išmoksite:
  • Atlikti žemės kadastrinius matavimus;
  • Parengti agrarinių teritorijų žemėtvarkos schemas ir projektus;
  • Vykdyti žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės kadastro darbus;
  • Teikti nekilnojamojo turto registro paslaugas, teikti konsultacijas žemės tvarkymo teisės klausimais ir kt.

Baigę žemėtvarkos studijas, galėsite dirbti  įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto administravimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: Nacionalinėje žemės tarnyboje ar jai pavaldžiuose teritoriniuose  skyriuose, VĮ Registrų centre, UAB Aerogeodezijos institute, VĮ Valstybės žemės fonde, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje; įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais, teritorijų planavimo dokumentų rengimu. Taip pat galėsite kurti nuosavą verslą.


PROGRAMOS ŠAKOS:

  • Teritorijų planavimas
  • Žemės administravimas

BENDRIEJI KOLEGINIAI STUDIJŲ DALYKAI
Studijų dalykas ECTS kreditai   Nuolatinių  studijų semestras Ištęstinių studijų semestras 
Privalomi:
Profesinė užsienio kalba 6 1 1
Teisės pagrindai 3 3 5
Tyrimų metodologija 3 3 4
Pasirenkami (3 ECTS):      
Dalykinė etika 3 3 4
Bendravimo psichologija
Filosofijos pagrindai
Socialinė psichologija
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Studijų dalykas ECTS kreditai  Nuolatinių studijų semestras Ištęstinių studijų semestras 

Bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindų dalykai

Privalomi:

Aplinkos fizika 3 2 3
Bendroji ekologija ir aplinkosauga 3 2 3
Darbo ir civilinė sauga 3 2 2
Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai 4 2 2
Taikomoji matematika ir statistika 5 1 2
Informacinės technologijos 6 1 1
Specialieji:
Geodezija 1 6 2 2
Geodezija 2 5
Geodeziniai ir kadastriniai matavimai 3 4
GIS 5 3 4
Įvadas į specialybę 3 1
Kaimo plėtros žemėtvarka 6 5 6
Kartografija ir fotogrametrija 8 3 3
Kompiuterinė grafika 3 1 1
Kraštotvarka 3 4 4
Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

8

4 5
Nekilnojamojo turto vertinimas 3 5 6
Teritorijų planavimo pagrindai 3 3 4
Topografija 7 1 1
Topografinė braižyba 3 2 2
Žemės ir nekilnojamojo turto teisė 3 4 5
Žemėtvarkos projektavimas 6 5 6
Žemėtvarkos projektavimas 2 3 6 7
Baigiamasis darbas 9 6 8
Pasirenkami  studijų krypties dalykai  (6 EKTS):   
Žemės informacinė sistema 3 6
Erdviniai duomenų rinkiniai
Verslo organizavimo pagrindai
Inžinerinė geodezija 4 5
Pastatų ir inžinerinių statinių kadastriniai matavimai
Praktikos   
Baigiamoji profesinės veiklos praktika  12
Fotogrametrijos praktika  2
Geodezijos profesinės veiklos praktika 1  8 3
Geodezijos profesinės veiklos praktika 2  8
Programos šaka TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Studijų dalykas ECTS kreditai Nuolatinių studijų semestras Ištęstinių studijų semestras 
Saugomų ir pažeistų teritorijų tvarkymas  5 6 7
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 3 6 7
Teritorijų planavimas ir tvarkymas 4 6 7
Programos šaka ŽEMĖS ADMINISTRAVIMAS
Studijų dalykas ECTS kreditai Nuolatinių studijų semestras Ištęstinių studijų semestras 
Nekilnojamojo turto valdymas 4 6 7
Žemės tvarkymas ir administravimas 4 6 7
Žemėtvarkos vadyba 4 6 7
Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK laisvai pasirenkamų dalykų arba iš kitų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo (6 ECTS):
Studijų dalykas      ECTS kreditai  Nuolatinių studijų semestras Ištęstinių studijų semestras 
Laisvai pasirenkamas                     3 5 7
Laisvai pasirenkamas 3 6 7