Žemėtvarka

Pasirinkę žemėtvarkos specialybę, išmoksite:
  • Atlikti žemės kadastrinius matavimus;
  • Parengti agrarinių teritorijų žemėtvarkos schemas ir projektus;
  • Vykdyti žemės administravimo, žemėtvarkos, žemės kadastro darbus;
  • Teikti nekilnojamojo turto registro paslaugas, teikti konsultacijas žemės tvarkymo teisės klausimais ir kt.

Baigę žemėtvarkos studijas, galėsite dirbti  įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto administravimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: Nacionalinėje žemės tarnyboje ar jai pavaldžiuose teritoriniuose  skyriuose, VĮ Registrų centre, UAB Aerogeodezijos institute, VĮ Valstybės žemės fonde, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje; įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais, teritorijų planavimo dokumentų rengimu. Taip pat galėsite kurti nuosavą verslą.


PROGRAMOS ŠAKOS:

  • Teritorijų planavimas
  • Žemės administravimas

BENDRIEJI KOLEGINIŲ STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Kalbos kultūra ir raštvedyba 3 1 1
Taikomųjų tyrimų metodologija 3 4 5
Teisės pagrindai 3 3 6
Užsienio kalba 3 2 2
Laisvai pasirenkamas iš bendrųjų koleginių studijų dalykų 
Dalykinė etika 3 2 3
Filosofijos pagrindai
Socialinė psichologija

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 

Bendrieji teoriniai inžinerijos pagrindų dalykai

Aplinkos fizika 3 2 3
Darbo ir civilinė sauga 3 2 3
Geologija  4 1 2
Informacinės technologijos 6 1 1
Kompiuterinė grafika 3 1 1
Matematika 5 1 2
Specialieji studijuojamos krypties dalykai
Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas  3 6
Fotogrametrija  4 3
Geodezija 1 4 2 2
Geodezija 2  5
Geodeziniai matavimai  3
Geografinės informacinės sitemos 5 4 5
Kaimo plėtros žemėtvarka  6 5
Kraštotvarka 3 5 5
Kartografija 4 3 3
Nekilnojamojo turto kadastras 5 3 4
Nekilnojamojo turto vertinimas 3 6 5
Topografija

4

1 1
Topografinė braižyba 5 1 1
Žemės ir nekilnojamojo turto teisė 3 4 6
Žemės tvarkymo pagrindai 6 2 3
Žemėtvarkos projektavimas 9 3 6
 Laisvai pasirenkamas 3kr.   
 Verslo organizavimo pagrindai    3   5    5 
 Verslo ekonomika ir vadyba
 Praktikos   
 Baigiamoji profesinės veiklos praktika  12
 Fotogrametrijos mokomoji praktika  2
 Geodezijos profesinės veiklos praktika 1  8 2
 Geodezijos profesinės veiklos praktika 2  8
 Baigiamasis darbas  9

Programos šaka TERITORIJŲ PLANAVIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Ekologija ir aplinkosauga 3 5 7
Pažeistų teritorijų tvarkymo planavimas 3 5 7
Miškų tvarkymo schemų rengimas 3 6 7
Saugomų teritorijų planavimas 3 6 7

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas 3 6 7
Teritorijų planavimas ir tvarkymas 3 6 7
Programos šaka ŽEMĖS ADMINISTRAVIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Nekilnojamojo turto registas 3 5 7
Žemės tvarkymas ir administravimas 3 5 7
Nekilnojamojo turto valdymas 3 6 7
Žemės administravimo specializacijos profesinės veiklos praktika 3 6 7

Žemės informacinė sistema 3 6 7
Žemėtvarkos vadyba 3 6 7

Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo arba iš kitų aukštųjų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Laisvai pasirenkami 3 3 3
Laisvai pasirenkami 3 5 5
Laisvai pasirenkami 3 6 6
Kūno kultūra - 1,2,3,4 -