Pagrindinių neplynų ir ugdomųjų miško kirtimų kokybės vertinimas

2023 m. birželio 27 d. vyko Aplinkos apsaugos departamento prie AM Miškų kontrolės departamento specialistų kvalifikacijos tobulinimo mokymai tema „Pagrindinių neplynų ir ugdomųjų miško kirtimų kokybės vertinimas“. Mokymus vedė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros dėstytojai doc. Dr. Albinas Tebėra, lektoriai Dovilė Gustienė, Giedrius Vaičiukynas ir Gintaras Morkūnas.

Po teorinės dalies auditorijoje buvo vykdomi praktiniai mokymai miške, kur dalyvavo ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Vaišvydavos girininkijos girininkas Aivaras Audėjaitis. Miške buvo vykdomi praktiniai medynų skalsumo matavimai, vertinta įvykdyto atrankinio kirtimo kokybė, vyko diskusija aktualiais klausimais.