Studentų atstovybė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Studentų atstovybė (KMAIK SA) yra savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija, atstovaujanti KMAIK studentų interesams Kolegijoje ir už jos ribų.

KMAIK SA tikslai:

  • Didinti studentų įsitraukimą į kolegijos organizuojamas veiklas.
  • Organizuoja turiningą laisvalaikį.
  • Puoselėti KMAIK SA tradicijas ir vertybes. 
  • Ginti kolegijos studentų teises ir jų interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu kolegijoje.
  • Informuoti studentus apie visas svarbiausias naujienas.

 

   https://www.facebook.com/kmaikstudentuatstovybe/

    https://www.instagram.com/kmaik.sa/