Studentų atstovybė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Studentų atstovybė (KMAIK SA) yra savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija, atstovaujanti KMAIK studentų interesams Kolegijoje ir už jo ribų.

KMAIK SA tikslai:

  • Didinti studentų įsitraukimą į kolegijos organizuojamas veiklas.
  • Organizuoja turiningą laisvalaikį.
  • Puoselėti KMAIK SA tradicijas ir vertybes. 
  • Ginti kolegijos studentų teises ir jų interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu kolegijoje.
  • Informuoti studentus apie visas svarbiausias naujienas.

Su mumis galite susisiekti el. paštu arba socialiniuose tinkluose:

Kmaiksa.vadovas@gmail.com

Studentai.kmaik@gmail.com

Tel. +37062689677

   https://www.facebook.com/kmaikstudentuatstovybe/

    https://www.instagram.com/kmaik.sa/

 


KMAIK SA prezidentas, Kolegijos Tarybos narys

Martynas Matijoška

Kmaiksa.vadovas@gmail.com

Tel. +370 62689677

 

 

 

 


KMAIK SA Tarybos narė, Kolegijos Akademinės tarybos narė

Sima Pundziūtė

Studentai.kmaik@gmail.com

 

 

 

 

 


KMAIK SA Tarybos narė, Kolegijos Akademinės tarybos narė

Monika Bambalaitė

Studentai.kmaik@gmail.com

 

 

 

 

 


KMAIK SA Tarybos narė, Kolegijos Akademinės tarybos narė

Milda Samoškaitė

Studentai.kmaik@gmail.com

 

 

 

 

 


KMAIK SA Tarybos narė

Deimilė Burnelaitytė

Studentai.kmaik@gmail.com

 

 

 

 

 


KMAIK SA Tarybos narys

Domantas Jokubauskas

Studentai.kmaik@gmail.com