Pastaraisiais metais Kolegija, investuodama savo lėšas ir sėkmingai panaudodama ES struktūrinių ir kitų fondų paramą, modernizavo studijų bazę. Įkurtos naujos atitinkančios Europos standartus laboratorijos (moderniųjų medienos ruošos mašinų, apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo, kraštovaizdžio architektūros projektavimo, floristikos, aplinkotyros, matavimų inžinerijos, informacinių technologijų, chemijos ir dirvožemio mokslo) bei praturtintos anksčiau veikusios (dendrologijos, miško apsaugos, botanikos, dendromerijos, benzomotorinių instrumentų ir kt.).

Mokomosios ir gamybinės praktikos organizuojamos bendradarbiaujant su Kolegijos socialiniais partneriais - VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioniniu padaliniu ir kitais padaliniais, LAMMC Miškų institutu, VDU Žemės ūkio akademija, VDU Botanikos sodu,  Valstybine miškų tarnyba, regioniniais ir nacionaliniais parkais bei rezervatais, privačių miško darbų įmonėmis, medelynais, želdynų įrengimo įmonėmis, kaimo turizmo sodybomis, UAB “Husqvarna Lietuva” ir kitomis įmonėmis. 

Išsamesnę informaciją rasite ČIASTAŽUOTĖS

2021-05-11