Studentų atstovybė

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Studentų atstovybė (KMAIK SA) yra savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija, atstovaujanti KMAIK studentų interesams Kolegijoje ir už jo ribų.

KMAIK SA tikslai:

  • Didinti studentų įsitraukimą į kolegijos organizuojamas veiklas.
  • Organizuoja turiningą laisvalaikį.
  • Puoselėti KMAIK SA tradicijas ir vertybes. 
  • Ginti kolegijos studentų teises ir jų interesus, susijusius su jų socialine padėtimi, gerove ir statusu kolegijoje.
  • Informuoti studentus apie visas svarbiausias naujienas.

KMAIK SA socialiniuose tinkluose:

   https://www.facebook.com/kmaikstudentuatstovybe/

    https://www.instagram.com/kmaik.sa/

 


KMAIK SA prezidentas

Martynas Matijoška

Kmaiksa.vadovas@gmail.com

+37062689677


Akademinių - socialinių reikalų koordinatorė

Vaida Kručaitė

Studentai.kmaik@gmail.com ;

Kmaiksa.soc@gmail.com


Akademinių-socialinių reikalų koordinatorė

Orinta Mazurevičiūtė

Studentai.kmaik@gmail.com ;

Kmaiksa.soc@gmail.com


Ryšių su visuomene koordinatorė

Monika Bambalaitė

Studentai.kmaik@gmail.com


Ryšių su visuomene koordinatorė (fotografė)

Milda Samoškaitė

Studentai.kmaik@gmail.com


Renginių ir laisvalaikio koordinatorė; Bendrabučių tarybos narė

Monika Černišovaitė

Studentai.kmaik@gmail.com


Renginių ir laisvalaikio koordinatorė

Monika Gydraitė

Studentai.kmaik@gmail.com


Tarptautinių ryšių koordinatorius

Tomas Šaltmeris

Studentai.kmaik@gmail.com


Tarptautinių ryšių koordinatorius

Liudas Dudoravičius

Studentai.kmaik@gmail.com


Finansų paieškos ir rinkodaros koordinatorius

Tautvydas Grimaila

Studentai.kmaik@gmail.com


Finansų paieškos ir rinkodaros koordinatorius

Domantas Žvaliauskas

Studentai.kmaik@gmail.com


Finansų paieškos ir rinkodaros koordinatorius

Bernardas Austynas

Studentai.kmaik@gmail.com


IT ir LSP koordinatorius

Juozas Čekanavičius

Studentai.kmaik@gmail.com


Bendrabučių tarybos narys

Viktoras Černenko

Studentai.kmaik@gmail.com