Viešieji pirkimai

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (PDF)

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Kolegijos viešųjų pirkimų vadovę Ingą Varnienę, tel. (8-37)383082, el. paštas i.varniene@kmaik.lm.lt

Informacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus, nustatytus laimėjimus ir ketinimą sudaryti sutartis bei sudarytas pirkimo sutartis

2020-12-18

Projektų  Nr.14PA-KK-19-1-08710-PR001 „Fotogrametrinių inovacijų demonstravimas, siekiant taikyti aplinkotyros inovacijas žemės ūkyje“ ir Nr.14PA-KK-19-1-08707-PR001 „Gamtą tausojančios hidroponinės sistemos panaudojimo žalumyninių daržovių auginimui skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose“  įgyvendinimui būtinųjų paslaugų  pirkimas https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-667488

***

Vykdomas  projekto „Panaudoto grybų substrato naudojimo skatinimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose“ parodomųjų bandymų įgyvendinimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu:     http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=348796

Vykdydama projektą Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0005, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, vykdo šiuos pirkimus: