Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (PDF)

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Kolegijos viešųjų pirkimų vadovę Ingą Varnienę, tel. (8-37)383082, el.paštas i.varniene@kmaik.lm.ltInformacija apie pradedamus mažos vertės pirkimus, nustatytus laimėjimus ir ketinimą sudaryti sutartis bei sudarytas pirkimo sutartis

 

Vykdomas  projekto „Panaudoto grybų substrato naudojimo skatinimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę daržininkystės ūkiuose“ parodomųjų bandymų įgyvendinimo paslaugų pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu:     http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=348796

Vykdydama projektą Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0005, finansuojamą Europos Sąjungos lėšomis, vykdo šiuos pirkimus: