Informacinis centras

Informacinis centras kolegijoje veikia nuo 2003 m. Centro tikslai:
Organizuoti miškininkystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos įmonėms aktualius taikomuosius tyrimus, propaguoti mokslo naujoves, padėti įdiegti gamyboje modernias technologijas,
Organizuoti fondų finansuojamų projektų vykdymą,
Organizuoti specialistų kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo bei profesinių kvalifikacijų įgijimo kursus,
Plėtoti visuomenės švietimą, propaguojant aplinkosaugos idėjas.
Šią veiklą vykdo tokie sektoriai:
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sektorius organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus miškų urėdijų ir kitiems miškininkystės sektoriaus darbuotojams bei kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos specialistams.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu s.cernuliene@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82.


Privačių miškų savininkų ir ūkininkų mokymo sektorius organizuoja miškininkystės pagrindų ir kitus kursus miško savininkams. Ūkininkams organizuoja kursus, konsultacijas, teikia mokomąją metodinę medžiagą bei sudaro sąlygas jiems laikyti egzaminą eksternu pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261062110). Laikyti egzaminą eksternu gali asmenys, turintys ne žemesnį kaip profesinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Išlaikiusieji egzaminą, įgyja:

kvalifikacijos pažymėjimą (kodas 4111)
kompetencijų įvertinimo pažymėjimą (kodas 3107)
profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3101)

Nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitė kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo tvarka.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu s.cernuliene@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 80, 8-685-84542.


Visuomenės švietimo sektorius rengia vidurinių mokyklų mokiniams, mokytojams, Jaunųjų miško bičiulių sambūrio nariams seminarus, vasaros stovyklas, parodas, konkursus, kolegijos atvirų durų dienas ir kitus renginius.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu z.bazariene@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82.

Mokymai "Grybų auginimas namuose"

Mokymų metu bus pateikta trumpa grybų charakteristika, supažindinama su auginimo galimybėmis namų sąlygomis, jų maistinėmis savybėmis.
Mokymai vyks, jeigu susirinks nemažiau kaip 15 žmonių. Registracija tel. 8-37-383 082, 8-685-84542 arba el.paštu s.cernuliene@kmaik.lm.lt

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Sodybų tvarkymo ir apželdinimo pagrindai“

Kursuose įgysite žinių apie sodybos teritorijos planavimą, želdinių komponavimą, gėlynus, vejų įrengimą ir kt. Taip pat susipažinsite su netradiciniais sodo augalais (grybais, uogomis, vaisiais). Kursų metu aplankysite Dubravos arboretumą, kuriame kaupiami, saugomi ir eksponuojami vertingi mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu požiūriu vietinės ir introdukuotos dendrofloros augalai.
Informacija teikiama ir į kursus registruojama telefonu: (8 37) 38 30 82, 8-685-84542 arba el.paštu: s.cernuliene@kmaik.lm.lt

Želdynų projektavimo panaudojant kompiuterinę grafiką kursai

Kursų metu bus supažindinama su specialiosiomis kompiuterinėmis programomis: Garden Composer (želdynų projektavimas), SketchUp (3D vizualizacija), kraštovaizdžio architektūros principais ir kt.
Kursai vyks Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (Liepų g.1, Girionys, Kauno raj.) .
Informacija teikiama ir į kursus registruojama telefonu: (8 37) 38 30 82, arba el.paštu: s.cernuliene@kmaik.lm.ltProfesinių kvalifikacijų sektorius organizuoja tokius mokymo kursus:

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų (traktorininko) mokymo programa

Suteikiama kvalifikacija – TR1, TR2, SM (miškų ūkio mašinų) kategorijos traktorininkas. Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna pažymėjimą (3105) ir traktoriaus bei savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu v.gudynaite@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82, mob. tel.861630488.

Miško ruošos darbų vadovo mokymo programa

Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna gaus pažymėjimą (3105), gali dirbti miško ruošos darbų vadovu. Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu a.jurkonis@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82.

Medkirčio mokymo programa

Suteikiama kvalifikacija: medkirtys. Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna profesinio mokymo diplomą 4101.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu a.jurkonis@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82.

Medžių, želdinių ir žolės pjovėjo mokymo programa

Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna kursų baigimo pažymėjimą (3105), gali dirbti medžių, želdinių ir žolės pjovėju.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu a.jurkonis@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82.

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa

Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna kursų baigimo pažymėjimą (3105), gali dirbti medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose pjovėju.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu a.jurkonis@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82.

TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Parengiami TR1 kvalifikacijos traktorininkai (programos kodas 262084017). Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna pažymėjimą (3105) ir traktoriaus bei savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu v.gudynaite@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82, mob. tel.861630488.

Ekskavatoriaus operatoriaus-mechaniko

Suteikiama kvalifikacija – ekskavatoriaus operatorius – mechanikas. Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna profesinio mokymo diplomą (4101), traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą (2112).
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu v.gudynaite@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82, mob. tel.861630488.

Vamzdynų klojėjų-montuotojų

Suteikiama kvalifikacija – vamzdynų klojėjas – montuotojas. Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna profesinio mokymo diplomą (4101).
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu s.cernuliene@kmaik.lm.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82, 8-685-84542.

TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Suteikiama kvalifikacija: TR2 kategorijos traktorininkas. Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna pažymėjimą (3105) ir traktoriaus bei savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu v.gudynaite@kmaik.lm.lt ar mob. tel.861630488.

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Suteikiama kvalifikacija: SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojas (traktorininkas). Išklausiusieji kursus, atlikę praktiką ir išlaikę baigiamąjį egzaminą gauna pažymėjimą (3105) ir traktoriaus bei savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu v.gudynaite@kmaik.lm.lt ar mob. tel.861630488.