Informacinis centras

Informacinis centras kolegijoje veikia nuo 2003 m.

Centro tikslai:

  • Organizuoti miškininkystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos įmonėms aktualius taikomuosius tyrimus, propaguoti mokslo naujoves, padėti įdiegti gamyboje modernias technologijas.
  • Organizuoti fondų finansuojamų projektų vykdymą.
  • Organizuoti specialistų kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo bei profesinių kvalifikacijų įgijimo kursus.
  • Plėtoti visuomenės švietimą, propaguojant aplinkosaugos idėjas.

Šią veiklą vykdo tokie sektoriai:
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sektorius organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus miškų urėdijų ir kitiems miškininkystės sektoriaus darbuotojams bei kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos specialistams.
Smulkesnė informacija teikiama elektroniniu paštu s.cernuliene@kmaik.lt ar tel.: (8 37) 38 30 82.