Kolegijos Darbo tarybos rinkimai

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas.  Darbo tarybą išrinkti įpareigoja Naujasis Darbo kodeksas (DK). 2017 m. gruodžio 15 d. kolegijos direktoriaus įsakymu buvo sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija ir patvirtintas Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi kolegijos darbuotojai, išdirbę ilgiau kaip 6 mėnesius, išskyrus darbdavį ir jam atstovaujančius asmenis bei rinkimų komisijos narius. Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kolegija turintys Kolegijos darbuotojai, išskyrus Darbo kodekso 170 straipsnio 3 dalyje nurodytus asmenis.

Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATAI  2018-02-15 (Išrinkti nariai; kandidatų surinktų balsų skaičius

 

 

Dėstytojų kvalifikacinių reikalavimų, konkursų eiti pareigas ir atestavimo tvarkos aprašai

 Dėstytojų kvalifikacinių reikalavimų aprašas

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Personalo skyrius (209 kabinetas), Liepų g. 1, Girionių k., Samylų sen., LT-53101, Kauno r.

Telefonas pasiteirauti:

8 (37) 383082

El.p. e.morkuniene@kmaik.lm.lt

Skirkite 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio Kolegijai

Jūsų parama Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai

Maloniai kviečiame skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai. Tai šiemet galima padaryti iki liepos 1 dienos . Ši Jūsų parama leis mums ir toliau gražinti mūsų kolegijos aplinką, gerinti mokslo ir studijų kokybę. 

Paramą galite skirti dviem būdais:

 - internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internetu (http://deklaravimas.vmi.lt)

 - užpildant FR0512 formą (versija 04) ranka ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą. Paspaudę čia galite parsisiųsti PDF formato deklaraciją, kurią tereikia atsispausdinti, ranka surašyti savo duomenis ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Formos pildymui Jums tereikės žinoti VšĮ Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos paramos gavėjo kodą: 111967716.

Formos FR0512 (versija 04) Elektroninio Deklaravimo Sistemoje EDS pildymo eiga:

1. Prisijungę per internetinę bankininkystę prie savo banko sąskaitos pasirinkite E. Paslaugos-VMI deklaracijos-Prisijungti. Prisijunkite prie savo EDS paskyros. Yra ir kitų būdų prisijungti prie EDS (el. parašu, VMI priemonėmis ir pan.).
2. Spauskite „Pateikti dokumentą“, toliau „Pildyti dokumentą“, prie „Formos kodas“ įrašykite šį kodą: FR0512. Pasirinkite šią formą pildymui – „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
3. Užpildykite savo asmeninę informaciją 1, 2, 3v, 3p ir 4 laukeliuose. Laukelyje 5 įrašykite praeitus mokestinio laikotarpio metus (2019).
4. Pažymėkite 6S laukelį; 7 ir 9 laukelius žymėkite savo nuožiūra (jei norite paramą skirti ne vien kolegijai, tuomet skiriama procentinė dalis atitinkamai išskaidoma). 

5. Laukelyje E1 "Gavėjo tipas" parašykite 2. 

6. Laukelyje E2 įrašykite paramos Gavėjo identifikacinį numerį (kodą): 111967716. 

7. Laukelį E3 (Mokesčio dalies paskirtis) pildykite pagal poreikį. E3 laukelis užpildomas, kai pageidaujama nurodyti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, kokiam tikslui jis turėtų panaudoti skiriamą mokesčio dalį. Įrašomas gavėjo programos, meno ar sporto kolektyvo, padalinio, (sutrumpintas) pavadinimas. Negali būti įrašomi vardai, pavardės ir daugiau kaip 2 skaitmenys.

8. E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį 1,2%.

9. E5 laukelyje įrašykite, kiek metų norite skirti paramą Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijai. Ilgiausias galimas terminas - iki 2023 metų.

10. Spauskite "Pateikti".

Daugiau informacijos apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą www.vmi.lt, telefonu 1882 arba kreipkitės tiesiogiai į mus.

Nuoširdžiai dėkojame!

Nuotolinis mokslas
Nuotolinis prisijungimas prie kolegijos auditorijų kompiuterių.

https://youtu.be/zRIQfoX-Gz8

Šiuo metu galima prisijungti prie 101, 203, 308, 402, 409 auditorijų kompiuterių.

Norintys gauti prisijungimui duomenis kreipkitės į dėst. Darių Pupką el.paštu darius.pupka@gmail.com

***
Pamoka, kaip naudoti ZOOM platformą nuotolinėms paskaitoms.
***
Vaizdo įrašas, kaip naudotis KMAIK el.paštu iš namų. Pagrindinis reikalavimas, kad naudotumėte Chrome naršyklę, nes šio vaizdo pamokoje buvo naudota Chrome naršyklė.
 
***
Pamoka, kaip naudoti HANGOUTS platformą nuotolinėms paskaitoms. 
Šia platforma galima naudotis su 9 studentais + 1 dėstytojas. Nemokama ir paprasta naudojime, nereikia papildomos aplikacijos, nes viskas vyksta naršyklėje.

https://youtu.be/IRaqp4vQQHc

***