STUDENTAMS

 

2021 - 2022 mokslo metų kursų kuratoriai

Nekilnojamojo turto kadastro katedros studijų programų kursų kuratoriai (NL ir IŠT):

I kurso - Vilma Šalkauskienė, mob. tel. 861489370, el.paštas: v.salkauskiene@kmaik.lm.lt

II kurso - Daiva Gudritienė, mob. tel. 8616 43034, el.paštas: d.gudritiene@kmaik.lm.lt

III kurso - Kristina Javaitienė, mob. tel. 861025047, el.paštas: k.javaitiene@kmaik.lm.lt

IV kurso - Edita Abalikštienė, mob. tel. 860691807, el.paštas: e.abalikstiene@kmaik.lm.lt

Hidrotechninės statybos katedros studijų programos kursų kuratoriai (NL ir IŠT):

I kurso ir II kurso – Gitana Vyčienė, mob. tel. 868793557 , el.paštas: g.vyciene@kmaik.lm.lt

III kurso – Ernesta Liniauskienė, mob. tel. 860691752, el.paštas: e.liniauskiene@kmaik.lm.lt

IV kurso – Jurgita Babilienė, mob. tel. 860945472, j.babiliene@kmaik.lm.lt

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros studijų programų kursų kuratoriai (NL ir IŠT):

I kurso – Zenonas Janulaitis, mob. tel. 861479781, el.paštas: z.janulaitis@kmaik.lm.lt

II kurso – Vytautas Bareika, mob. tel. 861518488, el.paštas: v.bareika@kmaik.lm.lt

III kurso – Petras Vyšniauskas, mob. tel. 865989097, el.paštas: p.vysniauskas@kmaik.lm.lt

IV kurso – Ingė Auželienė, mob. tel. 861441638, el.paštas: i.auzeliene@kmaik.lm.lt

Miškininkystės katedros studijų programos kursų kuratoriai (NL ir IŠT):

I kurso - Sinilga Černulienė, mob. tel. 868584542, el.paštas: s.cernuliene@kmaik.lm.lt

II kurso - Dovilė Gustienė, mob. tel. 865048108, el.paštas: d.gustiene@kmaik.lm.lt

III kurso - Eglė Morkūnienė, mob. tel. 861727641, e.morkuniene@kmaik.lm.lt

IV kurso - Gintaras Morkūnas, mob. tel. 869883599, g.morkunas@kmaik.lm.lt