Studijų aplinka

Pastaraisiais metais Kolegija, investuodama savo lėšas ir sėkmingai panaudodama ES struktūrinių ir kitų fondų paramą, modernizavo studijų bazę. Įkurtos naujos atitinkančios Europos standartus laboratorijos (moderniųjų medienos ruošos mašinų, apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo, kraštovaizdžio architektūros projektavimo, floristikos, aplinkotyros, matavimų inžinerijos, informacinių technologijų, chemijos ir dirvožemio mokslo) bei praturtintos anksčiau veikusios (dendrologijos, miško apsaugos, botanikos, dendromerijos, benzomotorinių instrumentų ir kt.).
Mokomosios ir gamybinės praktikos organizuojamos bendradarbiaujant su Kolegijos socialiniais partneriais - VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioniniu padaliniu ir kitais padaliniais, LAMMC Miškų institutu, VDU Žemės ūkio akademija, VDU Botanikos sodu,  Valstybine miškų tarnyba, regioniniais ir nacionaliniais parkais bei rezervatais, privačių miško darbų įmonėmis, medelynais, želdynų įrengimo įmonėmis, kaimo turizmo sodybomis, UAB “Husqvarna Lietuva” ir kitomis įmonėmis. 
 
 
„KMAIK Aplinkos inžinerijos krypties studijų programų Želdynų dizainasHidrotechninė statyba ir Žemėtvarka mokslo ir studijų bazės pristatymas krypties vertinimui 2021 m. – vaizdinė medžiaga (anglų kalba). Norėdami atsisiųsti failą (su galimybe peržiūrėti video medžiagą), pasirinkite Failas -> Įrašyti kaip -> Atsisiųsti kopiją“.
 

„KMAIK Aplinkos inžinerijos krypties studijų programų Želdynų dizainas, Hidrotechninė statyba ir Žemėtvarka mokslo ir studijų bazės pristatymas krypties vertinimui 2021 m. – vaizdinė medžiaga (anglų kalba). Norėdami atsisiųsti failą (su galimybe peržiūrėti video medžiagą), pasirinkite Failas -> Įrašyti kaip -> Atsisiųsti kopiją“.

Miškininkystės katedra

 

Miškininkystės katedros laboratorijos

Apvaliosios medienos gaminių ir medienos mokslo; 

Modernių medienos ruošos mašinų;

Informacinių technologijų;

Augalų apsaugos;

Dendrologijos

Botanikos;

Chemijos ir dirvožemio mokslo;

 

Mokomųjų praktikų objektai

Rengiant miško ūkio specialistus ypač didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui. Siekiama, kad baigusieji studijas kolegijos absolventai kuo greičiau adaptuotųsi darbo vietoje, gebėtų taikyti naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija disponuoja analogų Lietuvoje neturinčia eksperimentine-mokomąja baze. Šalia kolegijos veikia Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, administruojanti 13,6 tūkst. ha miškų.(www.dumu.lt). Urėdijos miškuose per beveik 50 veiklos metų Lietuvos miškų instituto (www.mi.lt), Kolegijos dėstytojų ir Urėdijos darbuotojų pastangomis įkurta daugiau kaip 500 mokslinio tyrimo, parodomųjų-bandomųjų ir mokomųjų objektų.

Labai naudingi studentų praktiniam mokymui miško selekcijos – sėklininkystės objektai:

   - eglių sėklinė plantacija,
   - beržų sėklinė plantacija įveista kontroliuojamoje aplinkoje,
   - sodmenų, selekcijos-sėklininkystės objektų įveisimui, auginimas,
   - kankorėžių aižykla,
   - miško sėklų saugykla – šaldytuvas.

Sodmenys miškui, dekoratyviniai bei kalėdiniai medeliai auginami 53,9 ha medelyne.

Ypač vertingi moksliniams tyrimams ir mokymui:

  - 1959-1963 metais daugiau kaip 600 ha plote įveisti Kauno marių apsauginiai želdiniai,
įvairių  medžių rūšių, skirtingais tankumais, dirvos ruošimo, sodinimo vietų išdėstymo ir mišrinimo būdais 1967-       - 1969 metais Miškų instituto mokslininkų ir Kolegijos dėstytojų bei studenų pastangomis  27 ha plote įveisti parodomieji – bandomieji ir mokymo želdiniai,
   - įvairaus pradinio tankumo maumedžių želdiniai.

Medynų formavimo ir kirtimų bei kitų miško ūkio programos dalykų klausimai mokomųjų praktikų metų nagrinėjami Miškų tyrimo instituto, kolegijos dėstytojų įrengtuose bareliuose, Vaišvydavos, Šilėnų girininkijų gamybiniuose objektuose:

   - eglių biofiziniame stacionare,
   - medynų ugdymo,
   - pagrindinio naudojimo kirtimų.

Prie kolegijos ir šalia esančiame Dubravos miške yra vertingi aplinkosaugos požiūriu objektai:

   - vienas iš gražiausių ir turtingiausių sumedėjusių augalų rūšimis Dubravos arboretumas ir parkas,
   - Dubravos rezervatinė apyrubė,
   - kadagių slėnis.

Mokomąsias praktikas studentai taip pat atlieka Prienų, Kazlų – Rūdos, Druskininkų, Kauno, Jonavos ir kitose miškų urėdijose.

Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedra

Katedros laboratorijos:

Kraštovaizdžio architektūros
Želdynų projektavimo
Meno dirbinių
Dendrologijos
Gėlininkystės
Botanikos
Augalų apsaugos
Chemijos ir dirvožemio mokslo
Informacinių technologijų
 

Mokomųjų ir specializacijų praktikų objektai 

Rengiant Želdynų dizaino ir Rekreacijos kvalifikuotus specialistus, ypač didelis dėmesys skiriamas praktiniam mokymui. Siekiama, kad kolegijos absolventai įgytų pakankamai praktinių įgūdžių ir greičiau adaptuotųsi darbo vietoje, gebėtų taikyti naujausius mokslo pasiekimus ir technologijas. 
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija disponuoja analogų Lietuvoje neturinčia eksperimentine-mokomąja baze. Šalia kolegijos veikia Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija, administruojanti 13,6 tūkst. ha miškų, turinti regione didžiausią ir moderniausią 54 ha medelyną, kuriame auginami ne tik sodmenys miškui atkurti, bet ir dekoratyviniai bei kalėdiniai medeliai. Mokslui ir studijoms labai svarbūs Dubravos arboretumas ir parkas - vieni iš gražiausių ir turtingiausių sumedėjusių augalų rūšimis. Taip pat Dubravos rezervatinė apyrubėkadagių slėnis (www.dumu.lt).
Studentų praktiniam mokymui labai naudingi miško selekcijos – sėklininkystės objektai:
 
- sėklų saugykla – šaldytuvas,
kankorėžių aižykla.
 
Ypač vertingi moksliniams tyrimams ir studijoms:
 
Kauno marių apsauginiai želdiniai, įveisti d1959-1963 metais daugiau kaip 600 ha plote,
Kauno marių regioninis parkas, įsteigtas 1962 metais,
Dubravos EMMU medelynas.
 
Šalia Kolegijos yra vertingi kiti saugomi kraštovaizdžio objektai.
Želdynų dizaino specialybės studentai praktikas atlieka šiose įmonėse ir objektuose:
 
 
Kartu su kitų specialybių studentais gilina praktines žinias Dzūkijos nacionaliniame parke.
Rekreacijos specialybės studentams numatyti praktiniai darbai Kolegijos valgykloje ir praktikos šiose kaimo turizmo sodybose:
Zalensų sodybawww.zalensai.lt
Audos Peimienės sodybawww.pusynostovykla.lt
V.Dubikovienės sodyba „Punios aidas“, www.7seasons.lt/punios_aidas
Augutės Zurlienės sodyba.
Aplinkos inžinerijos fakultetas

Hidrotechninės statybos katedros laboratorijos 

Drėkinimo
Geotechnikos
Hidrogeologijos
Hidrometrijos
- Hidraulikos
- Hidrotechninių statinių
Medžiagų atsparumo
Sausinimo
Statybinių medžiagų
- Vandentvarka
- Aplinkotyros
Chemijos ir dirvožemio mokslo
Informacinių technologijų

Didesnė dalis šių laboratorijų yra ASU nuosavybė. AIF studentai jomis naudojasi pagal ASU ir Kolegijos bendradarbiavimo sutartį.

Nekilnojamojo turto kadastro katedros laboratorijos

- Aplinkotyros
Chemijos ir dirvožemio mokslo
Informacinių technologijų