„Ginkgo Garden“ kompanija

„Ginkgo Garden“ – kraštovaizdžio ir architektūros kompanija yra įsikūrusi pačiame Londone (Anglija). Ji teikia visapusiškas didelių ir mažų želdynų įrengimo ir priežiūros paslaugas (yra parengę virš 1500 želdynų projektų, o didžiąją dalį tų želdynų prižiūri kompanijos specialistai). Kompanijos darbuotojai konsultuoja klientus naujų idėjų ir kainų klausimais, parengia detaliuosius planus. Grupės, sudarytos iš pastovių vienuolikos specialistų, įrengia mažosios architektūros objektus, sodina augalus. Kvalifikuoti specialistai nuolat prižiūri įrengtus želdynus, arba sudaro priežiūros sutartis su želdinių savininkais. Kompanijos personalas atlieka medžių priežiūros, sodinimo ir šalinimo darbus bei visuomeninių želdinių komercinę priežiūrą.
Pagal ERASMUS studijų mainų programą kasmet du Želdynų dizaino specialybės studentai atlieka gamybinę – specializacijos praktiką šioje kraštovaizdžio architektūros kompanijoje.