Želdynų dizainas

Pasirinkę želdynų dizaino specialybę, išmoksite:
  • Kurti medelynus ir auginti dekoratyviuosius, sodo, ir vaistinius augalus;
  • Rengti želdynų įrengimo projektus, naudojant modernias informacines technologijas;
  • Rengti parkų įrengimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektus;
  • Organizuoti dekoratyviųjų želdinių apsaugą nuo ligų ir kenkėjų;
  • Organizuoti želdynų inžinerijos darbus ir kurti mažąją architektūrą;
  • Organizuoti miesto želdynų tvarkymo ir rekonstrukcijos darbus;
  • Projektuoti floristines kompozicijas ir fitodizainą ir kt.
Baigę želdynų dizaino specialybės studijas, galėsite dirbti aplinkos tvarkymo įmonėse, medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, botanikos soduose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose arba patys kurti želdynų tvarkymo ar fitodizaino verslus.
 

PROGRAMOS ŠAKOS:

  • Dekoratyvinių augalų auginimas
  • Želdynų kūrimas
  • Miestų želdynų tvarkymas

STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose

Aplinkos architektūra

6,0 5 5
Augalų komponavimo technologijos 6,0 5 6
AutoCad pagrindai 6,0 3 3
Bendroji ekologija ir aplinkosauga 3,0 2 2
Botanika 4,0 2 1
Darbo ir civilinė sauga 3,0 2 2
Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai 4,0 2 2
Gėlininkystė 4,0 4 3
Informacinės technologijos 6,0 1 1
Inžinerinė geodezija 4,0 2 3
Inžinerinė grafika 4,0 1 2
Kraštovaizdžio architektūra ir kraštotvarka 12,0 3 5;6
Medelynai ir sodininkystės pagrindai 6,0 4 4
Profesinė kalba 6,0 1 1
Projektų vizualizacija 4,0 6 8
Sanitarinė želdynų apsauga 4,0 4 4
Taikomoji dendrologija 6,0 1 1;2
Taikomoji matematika ir statistika 5,0 1 2
Techninis piešimas 6,0 2 3
Teisės pagrindai 3,0 3 4
Tyrimų metodologija 3,0 3 5
Želdynų inžinerija 10,0 4 5
Želdynų marketingas 4,0 6 7
Laisvai pasirenkamas dalykas 6 kr.
Bendravimo psichologija 3,0 3 6
Filosofijos pagrindai 3,0 3 6
Socialinė psichologija 3,0 3 6
Verslo ekonomika ir vadyba 3,0 5 4
Verslo organizavimo pagrindai 3,0 5 4
Smulkus ir vidutinis verslas 3,0 5 4
Praktikos      
Įvadas į specialybę 3,0 1 1
Želdynų įrengimo praktika I 6,0 2 1;2;3
Želdynų įrengimo praktika II 3,0 3 3;4
Želdynų inžinerijos praktika 6,0 4 5;6
Kompiuterinio projektavimo praktika 3,0 5 7
Baigiamosios profesinės veiklos praktika 9,0 5 7
Baigiamasis darbas 9,0 6 8
Studijų programos šaka DEKORATYVINIŲ AUGALŲ AUGINIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 6 7
Dekoratyvinių augalų medelynai 6 5;6 8
Sodininkystė 3 6 7
Studijų programos šaka ŽELDYNŲ KŪRIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Kompozicija ir maketavimas 3 5 7
Želdynų projektavimas 3 6 7
Želdynų įrenginiai 3 6 8
Kraštovaizdžio modeliavimas 3 6 8

Studijų programos šaka MIESTŲ ŽELDYNŲ TVARKYMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Teisinis želdynų reglamentavimas 3 5 7
Miesto želdynų sistema 3 6 7
Želdynų inventorizacija 3 6 8
Miesto želdynų įrengimas ir tvarkymas 3 6 8