Želdynų dizainas

Pasirinkę želdynų dizaino specialybę, išmoksite:
  • Kurti medelynus ir auginti dekoratyviuosius, sodo, ir vaistinius augalus;
  • Rengti želdynų įrengimo projektus, naudojant modernias informacines technologijas;
  • Rengti parkų įrengimo, tvarkymo ir pertvarkymo projektus;
  • Organizuoti dekoratyviųjų želdinių apsaugą nuo ligų ir kenkėjų;
  • Organizuoti želdynų inžinerijos darbus ir kurti mažąją architektūrą;
  • Organizuoti miesto želdynų tvarkymo ir rekonstrukcijos darbus;
  • Projektuoti floristines kompozicijas ir fitodizainą ir kt.
Baigę želdynų dizaino specialybės studijas, galėsite dirbti aplinkos tvarkymo įmonėse, medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, botanikos soduose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose arba patys kurti želdynų tvarkymo ar fitodizaino verslus.
 
 

PROGRAMOS ŠAKOS:

  • Dekoratyvinių augalų auginimas
  • Želdynų kūrimas
  • Miestų želdynų tvarkymas

BENDRIEJI KOLEGINIAI STUDIJŲ DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose

Profesinė užsienio kalba

6,0 1 1
Teisės pagrindai 3,0 3 5
Tyrimų metodologija 3,0 3 4
Laisvai pasirenkamas dalykas 3 ECTS
Dalykinė etika 3,0 3 4
Bendravimo psichologija 3,0 3 4
Filosofijos pagrindai 3,0 3 4
Socialinė psichologija 3,0 3 4
STUDIJŲ KRYPTIES DALYKAI
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose

Aplinkos architektūra

6,0 5 6
Arboristika 3,0 3 3
Augalų komponavimo technologijos 6,0 5 6
AutoCad pagrindai 6,0 2 3
Bendroji ekologija ir aplinkosauga 3,0 2 2
Botanika 4,0 2 1
Darbo ir civilinė sauga 3,0 2 2
Dirvotyra ir agrochemijos pagrindai 4,0 2 2
Gėlininkystė 4,0 4 4
Informacinės technologijos 6,0 1 1
Inžinerinė geodezija 4,0 1 2
Inžinerinė grafika 4,0 2 4
Kraštovaizdžio architektūra ir kraštotvarka 12,0 3 5;6
Medelynai ir sodininkystės pagrindai 6,0 4 4
Projektų vizualizacija 5,0 6 8
Sanitarinė želdynų apsauga 4,0 4 3
Taikomoji dendrologija 6,0 1 1;2
Taikomoji matematika ir statistika 5,0 1 2
Techninis piešimas 3,0 3 3
Želdynų inžinerija 10,0 4 5;6
Želdynų marketingas 4,0 6 7
Pasirenkami studijų krypties dalykai 3 ECTS
Žalieji stogai 3,0 6 7
Sausinimas ir drėkinimas 3,0 6 7
Sausinimo ir drėkinimo sistemos 3,0 6 7
Praktikos
Įvadas į specialybę 3,0 1 1
Želdynų įrengimo praktika I 6,0 2 1;2
Želdynų įrengimo praktika II 3,0 3 4;5
Želdynų inžinerijos praktika 6,0 4 3;4;5
Kompiuterinio projektavimo praktika 3,0 5 6
Baigiamoji profesinės veiklos praktika 9,0 5 7
Baigiamasis darbas 9,0 6 8
Studijų programos šaka - DEKORATYVINIŲ AUGALŲ AUGINIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Augalų selekcija ir sėklininkystė 3 6 8
Alternatyvioji sodininkystė ir daržininkystė 3 6 8
Dekoratyvinių augalų medelynai 6 5;6 7;8
Studijų programos šaka - ŽELDYNŲ KŪRIMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Kompozicija ir maketavimas 3 5 7
Želdynų projektavimas 3 6 8
Želdynų statinių medžiagos ir konstrukcijos 3 6 8
Kraštovaizdžio modeliavimas 3 6 8

Studijų programos šaka - MIESTŲ ŽELDYNŲ TVARKYMAS
Dalyko pavadinimas ECTS kreditų skaičius  Semestras nuolatinėse studijose Semestras ištęstinėse studijose 
Teisinis želdynų reglamentavimas 3 5 7
Miesto želdynų sistema 3 6 7
Želdynų inventorizacija 3 6 8
Miesto želdynų įrengimas ir tvarkymas 3 6 8

Laisvai pasirenkami iš visų KMAIK laisvai pasirenkamų dalykų arba iš kitų mokyklų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo (3 ECTS):
Studijų dalykas      ECTS kreditai  Nuolatinių studijų semestras Ištęstinių studijų semestras 
Laisvai pasirenkamas                     3 5 7