Studentai

 

2021 M. BENDROJO PRIĖMIMO Į KMAIK REZULTATAI PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS

Programos kodas

Programos pavadinimas

2021 m. priimta į

NL

I

iš viso:

6531EX032

Hidrotechninė statyba

17

9

26

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

26

10

36

6531IX001

Miškininkystė

18

33

51

6531IX005

Sodininkystė

17

8

25

6531EX033

Želdynų dizainas

18

26

44

6531EX034

Žemėtvarka

25

28

53

Iš viso:

121

114

235

 

2021 M. TIESIOGINIO PRIĖMIMO Į KMAIK REZULTATAI PAGAL STUDIJŲ PROGRAMAS

Programos kodas

Programos pavadinimas

2021 m. pasirašyta VNF studijų sutarčių

NL

I

iš viso:

6531EX032

Hidrotechninė statyba

6

1

7

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

8

1

9

6531IX001

Miškininkystė

4

7

11

6531IX005

Sodininkystė

2

1

3

6531EX033

Želdynų dizainas

2

2

4

6531EX034

Žemėtvarka

12

4

16

Iš viso:

34

16

50

 

2020 m. BENDROJO priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas Programos pavadinimas 2020 m. priimta į
vf vnf iš viso:
6531EX032 Hidrotechninė statyba 9 12 21
6531EX031 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 26 15 41
6531IX001 Miškininkystė 22 37 59
6531IX005 Sodininkystė 17 18 35
6531EX033 Želdynų dizainas 21 17 38
6531EX034 Žemėtvarka 23 19 42
Iš viso: 118 118 236

 

 

2020 m.  TIESIOGINIO priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas Programos pavadinimas 2020 m. priimta į vnf tiesiogiai
NL I iš viso:
6531EX032 Hidrotechninė statyba 7 3 10
6531EX031 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 7 4 11
6531IX001 Miškininkystė 2 7 9
6531IX005 Sodininkystė 1 2 3
6531EX033 Želdynų dizainas 2 7 9
6531EX034 Žemėtvarka 11 4 15
Iš viso: 30 27 57