Studentai

 

2020 m. bendrojo priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas Programos pavadinimas 2020 m. priimta į
vf vnf iš viso:
6531EX032 Hidrotechninė statyba 9 12 21
6531EX031 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 26 15 41
6531IX001 Miškininkystė 22 37 59
6531IX005 Sodininkystė 17 18 35
6531EX033 Želdynų dizainas 21 17 38
6531EX034 Žemėtvarka 23 19 42
Iš viso: 118 118 236