Studentai

 

2019 m. bendrojo priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas Programos pavadinimas 2019 m. priimta į
vf vnf iš viso:
6531EX032 Hidrotechninė statyba 9 7 16
6531EX031 Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 34 5 39
6531IX001 Miškininkystė 36 16 52
6531IX005 Sodininkystė 16 8 24
6531EX033 Želdynų dizainas 32 6 38
6531EX034 Žemėtvarka 38 5 43
Iš viso: 165 47 212

 

 

2019 m. tiesioginio priėmimo į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją rezultatai pagal studijų programas

Programos kodas

Programos pavadinimas 

2019 m. priimta tiesiogiai į vnf

6531EX032

Hidrotechninė statyba

18

6531EX031

Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai

16

6531IX001

Miškininkystė

18

6531IX005

Sodininkystė

4

6531EX033

Želdynų dizainas

10

6531EX034

Žemėtvarka

14

 

Iš viso:

80