2023/2024 m.m. 

 MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETAS

 

Nuolatinės studijos 

Miško ūkio specialybės I kursas | II kursas | III kursas |Baigiamųjų darbų gynimas

Sodininkystės specialybės  I kursas | II kursas | III kursas | Baigiamųjų darbų gynimas

Želdynų dizaino specialybės  I kursas | II kursasIII kursas| III kurso praktika |Baigiamųjų darbų gynimas

Mokymosi proceso grafikas 2023-2024 m.m.

  

Ištęstinės studijos

Miško ūkio specialybės    I kursas (2-4 savaitės) | II kursas | III kursas | IV kursas Daugiatikslis miško naudojimas| Gamtinis turizmas| Miškotvarka | Baigiamųjų darbų gynimas

Želdynų dizaino specialybės   I kursasII kursas | III kursasIV kursas | IV kursas Želdynų kūrimas | IV kursas Miesto želdynų tvarkymas | IV kursas Dekoratyvinių augalų auginimas |Baigiamųjų darbų gynimas

Sodininkystės specialybės  I kursas | II kursasIII kursas IV kursas |Baigiamųjų darbų gynimas

Mokymosi sesijų grafikas 2023-2024 m.m. 

 

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS

 

Nuolatinės studijos 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės I kurso tvarkaraštis rugsėjo 4-8 d. |I kurso tvarkaraštis nuo rugsėjo 11 d. II kursas | III kursas

Hidrotechninės statybos specialybės I kursas | II kursas | III kursas

Žemėtvarkos specialybės I kurso tvarkaraštis rugsėjo 4-8 d. |I kurso tvarkaraštis nuo rugsėjo 11 d.II kursas | III kursas

Mokymosi proceso grafikas 2023-2024 m.m.

 

Ištęstinės studijos

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės I kursas | II kursas| III kursas | IV kursas

Hidrotechninės statybos specialybės I kursas | II kursas| III kursas | IV kursas Atsinaujinančių išteklių energetika | Lauko inžineriniai tinklai | Pastatų vidaus inžinerinės sistemos

Žemėtvarkos specialybės I kursas | II kursas| III kursas | IV kursas  

Mokymosi sesijų grafikas 2023-2024 m.m.