MIŠKININKYSTĖS IR KRAŠTOTVARKOS FAKULTETAS

 

Nuolatinės studijos 

Miško ūkio specialybės I kursas | II kursas | III kursas |

Sodininkystės specialybės  I kursas II kursas | III kursas | 

Želdynų dizaino specialybės  I kursas II kursasIII kursas| III kurso praktika 

Mokymosi proceso grafikas 2021-2022 m.m.

  

Ištęstinės studijos

Miško ūkio specialybės I kursas II kursas III kursas | IV kursas | IV kursas Medienos ruoša| IV kursas Gamtinis turizmas | IV kursas Daugiatikslis miško išteklių naudojimas | IV kursas Medienos apdirbimo specializacija

Želdynų dizaino specialybės I kursas | II kursas | III kursasIV kursas | IV kursas Želdynų kūrimas | IV kursas Miesto želdynų tvarkymas | IV kursas Dekoratyvinių augalų auginimas

Sodininkystės specialybės I kursas II kursasIII kursas | IV kursas

Mokymosi sesijų grafikas 2021-2022 m.m. 

 

APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS

 

INFORMACIJA DĖL STUDIJŲ ORGANIZAVIMO 2021-2022 m.m. RUDENS SEMESTRE

 

Nuolatinės studijos 

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės I kursas | II kursas | III kursas

Hidrotechninės statybos specialybės I kursas | II kursas III kursas

Žemėtvarkos specialybės I kursas II kursas | III kursas

Mokymosi proceso grafikas 2021-2022 m.m.

 

 

Ištęstinės studijos

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės I kursas | II kursas| III kursas | IV kursas

Hidrotechninės statybos specialybės I kursas | II kursas| III kursas IV kursas

Žemėtvarkos specialybės I kursas | II kursas| III kursas |  (Teritorijų planavimas)  IV kursas | (Žemės administravimas)  IV kursas

Mokymosi proceso grafikas 2021-2022 m.m.