Karjera

Baigę miškininkystės studijas, galėsite dirbti VĮ Valstybinių miškų urėdijoje (girininkijose, medelynuose, miškotvarkoje), Valstybinių miškų tarnyboje, aplinkos apsaugos institucijose, privačių miškų įmonėse arba patys kurti miškininkystės bei medienos apdirbimo verslus. Baigę Miškininkystės studijų programos Gamtinio turizmo specializacijos studijas, taip pat galėsite dirbti nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose (gamtotvarkos specialistais, gamtos gidais, reindžeriais) arba patys kurti gamtinio turizmo verslus.


Baigę želdynų dizaino specialybės studijas, galėsite dirbti aplinkos tvarkymo įmonėse, medelynuose, gėlininkystės ūkiuose, botanikos soduose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose arba patys kurti želdynų tvarkymo ar fitodizaino verslus.

Baigę sodininkystės studijas, galėsite įkurti ir plėtoti nuosavą verslą - kurti savo ūkius, dirbti žemės ūkio krypties įmonėse bei organizacijose, želdinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.

Baigę hidrotechninės statybos studijas, galėsite dirbti vandens ūkio statybos, projektavimo įmonėse, vandensaugos ir aplinkosaugos administravimo institucijose, savivaldybių administracijos padaliniuose, kuruojančiuose melioracijos, statybos darbus, bei įmonėse, užsiimančiose atsinaujinačių energijos išteklių naudojimo įrenginių projektavimu ir statyba.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės absolventai gali dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su kadastrinių matavimų, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto vertinimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: VĮ Registrų centre, geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonėse, nekilnojamojo turto (miško, žemės, pastatų) vertinimo firmose, kurti geodezinių ir kadastrinių matavimų bei nekilnojamojo turto vertinimo įmones ir kt.

Baigę žemėtvarkos studijas, galėsite dirbti  įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto administravimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: Nacionalinėje žemės tarnyboje ar jai pavaldžiuose teritoriniuose  skyriuose, VĮ Registrų centre, UAB Aerogeodezijos institute, VĮ Valstybės žemės fonde, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje; įmonėse, užsiimančiose nekilnojamojo turto objektų kadastriniais matavimais, teritorijų planavimo dokumentų rengimu. Taip pat galėsite kurti nuosavą verslą.