Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
Profesinio mokymo skyrius
Laumėnų g. 1
Girionys
Kauno r.
LT-53101


Vedėja, vyr. mokytoja

Ingrida Poškienė

    i.poskiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082; mob. 8-600-94859

    Laumėnų g. 1-201, Girionys

Dėstomi dalykai: matematika

 

 


Profesijos mokytoja

Dr. Edita Abalikštienė

    e.abalikstiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082; mob. 8-606-91-807

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Ugdomųjų miško kirtimų modulis

 

 


Profesijos mokytoja

Dr. Ingė Auželienė

    inge.auz@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1 - 102, Girionys

Dėstomi dalykai: Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis; Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis; Sodo įveisimo modulis

 

 


Profesijos mokytojas ekspertas

Dr. Vytautas Bareika

       v.bareika@kmaik.lm.lt
       Tel. 8-37-383082

       Laumėnų g. 1-105, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško sodmenų auginimo modulis; Miško apsaugos modulis; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis; Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis; Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis; Mažosios architektūros įrengimo ir priežiūros modulis; Sodo įveisimo modulis

 

 


Vyr. mokytoja

Jolanta Čekanskienė

    j.cekanskiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Lietuvių kalba ir literatūra; Profesinė kalbos kultūra

 

 

 


Vyr. mokytoja

Natalija Daukšienė

    natalyte_g@hotmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1-204, Girionys

Dėstomi dalykai: Anglų kalba; Profesijos užsienio kalba

 

 

 

 


Profesijos mokytoja

Dr. Asta Doftartė

    a.doftarte@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082; mob. 8-600-89-403

    Liepų g. 1 - 104, Girionys

Dėstomi dalykai: Įvadas į profesiją; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis; Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis; Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis

 

 


Profesijos mokytojas

Dr. Eduardas Dvaranauskas

    e.dvaranauskas@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1-113, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško sodmenų auginimo modulis; Miško želdymo modulis; Medienos išvežimo ir kirtaviečių modulis; Miško apsaugos modulis; SM kategorijos savaeigių medienos ruošos mašinų valdymo modulis; TR2 kategorijos modulis; TR1 kategorijos traktorių vairavimo modulis

 

 


Profesijos mokytoja

Dr. Valda Gudynaitė Franckevičienė

    gudynaitev@gmail.com
    Tel. 8-37-383082; mob. 8-600-89-389

    Laumėnų g. 1-202, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško želdymo modulis; Miško apsaugos modulis; Daugiatikslio miško naudojimo modulis

 

 

 


Profesijos mokytoja

Dovilė Gustienė

    d.gustiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1-214, Girionys

Dėstomi dalykai:  Ugdomųjų miško kirtimų modulis; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis

 

 

 


Profesijos mokytojas ekspertas

Arūnas Jurkonis

    a.jurkonis@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1-206, Girionys

Dėstomi dalykai: darbuotojų saugos ir sveikatos modulis; Sauagaus elgesio ekstremaliose situacijos modulis; Miško želdymo modulis; Ugdomųjų miško kirtimų modulis; Pagrindinių miško kirtimų modulis; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis; Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis; Želdynų įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimo modulis; TR1 kategorijos traktorių vairavimo modulis

 

 

 


Profesijos mokytoja ekspertė

Jolanta Malijonienė

    jolanta.malijonienė@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Augalų komponavimo modulis

 

 


Mokytoja metodininkė

Vida Matuzevičienė

    vida.matuze@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1-204, Girionys

Dėstomi dalykai: Dailė (dizainas); Etika; Profesinė etika

 

 


Profesijos mokytojas metodininkas

Gintaras Morkūnas

    g.morkunas@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1-309, Girionys

Dėstomi dalykai: pagrindinių miško kirtimų modulis; Miškų ūkio produkcijos apskaitos modulis; Medienos išvežimo ir kirtaviečių modulis; SM kategorijos savaeigių medienos ruošos mašinų valdymo modulis; TR2 kategorijos modulis

 

 


Profesijos mokytoja

Dr. Asta Ramaškevičienė

    info@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1-102, Girionys

Dėstomi dalykai: Netradicinių kultūrų auginimo modulis

 

 


Profesijos mokytoja

Dr. Loreta Semaškienė

    l.semaskiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082; mob. 8-687-10051

    Liepų g. 1-202, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško sodmenų auginimo modulis; Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis; Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis

 

 


Profesijos mokytoja

Dr. Elena Survilienė - Radzevičė

    info@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1-102, Girionys

Dėstomi dalykai: Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo modulis

 

 


Mokytoja metodininkė, Metodinės tarybos pirmininkė

Jolanta Strebeikienė

    jolanta.strebeikiene@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1 - 204, Girionys

Dėstomi dalykai: Istorija

 

 


Profesijos mokytojas

Dr. Benas Šilinskas

    Benasil7@gmail.com

    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1 - 213, Girionys

 

   Dėstomi dalykai: Pagrindinių miško kirtimų modulis; SM kategorijos   

    savaeigių medienos ruošos mašinų valdymo modulis; Miško želdymo modulis

 


Mokytoja metodininkė, Pedagogų tarybos pirmininkė

Vaiva Talat-Kelpšienė

    kelpsiene@gmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1-204, Girionys

Dėstomi dalykai: Chemija; Bilogija

 

 


Profesijos mokytojas metodininkas

Giedrius Vaičiukynas

    g.vaiciukynas@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Laumėnų g. 1 - 215, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško sodmenų auginimo modulis; Miško želdymo modulis; Pagrindinių miško kirtimų modulis; Daugiatikslio miško naudojimo modulis; Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros modulis; Želdynų įrengimo ir priežiūros modulis; Želdynų įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimo modulis; Sodo įveisimo modulis

  

 

 


Profesijos mokytojas

Dr. Vilimantas Vaičiukynas

    vilimantas.vaiciukynas@hotmail.com
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Mažosios architektūros įrengimo ir priežiūros modulis

 

 


Mokytojas metodininkas

Petras Vyšniauskas

    p.vysniauskas@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Fizinis ugdymas; Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas