Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos
Profesinio mokymo skyrius
Laumėnų g. 1
Girionys
Kauno r.
LT-53101


Vedėjas

Nerijus Marcinkevičius

n.marcinkevicius@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082; mob. 8-687-34481

Laumėnų g. 1-201, Girionys

Dėstomi dalykai: medienos ruošos technologijos; geodeziniai matavimai; dendrometrija; medienos ruošos mašinos; mašinų valdymas.


Vedėjo pavaduotoja

Ingrida Poškienė

i.poskiene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-201, Girionys

Dėstomi dalykai: matematika


Profesijos mokytojas - ekspertas

Dr. Vytautas Bareika

v.bareika@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-105, Girionys

Dėstomi dalykai: žemės dirbimas; miško faunos biologija.


Profesijos mokytojas

Dr. Eduardas Dvaranauskas

e.dvaranauskas@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-202, Girionys

Dėstomi dalykai: traktoriai ir jų eksploatacija; medienos ruošos mašinų priežiūra ir remontas; mišo ūkio mašinos ir darbų technologijos; miško darbų mechanizacija; saugaus eismo pagrindai.


Vyr.mokytoja

Jolanta Čekanskienė

j.cekanskiene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: lietuvių kalba.


Vyr.mokytoja

Natalija Daukšienė

natalyte_g@hotmail.com
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-202, Girionys

Dėstomi dalykai: anglų kalba.


Profesijos mokytojas - ekspertas

Arūnas Jurkonis

a.jurkonis@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-206
Girionys

Dėstomi dalykai: motopjūklų įrenginiai ir eksploatacija; darbuotojų sauga ir sveikata; pirminis medienos apdirbimas.


Mokytoja - metodininkė

Vida Matuzevičienė

vida.matuze@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-202, Girionys

Dėstomi dalykai: dailė (dizainas).


Mokytoja - metodininkė

Jolanta Strebeikienė

jolanta.strebeikiene@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1 - 212, Girionys

Dėstomi dalykai: Istorija


Mokytoja

Svetlana Šimkuvienė

s.simkuviene@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1 - 313, Girionys

Dėstomi dalykai: etika.


Mokytoja metodininkė

Vaiva Talat-Kelpšienė

kepsiene@gmail.com
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1-202, Girionys

Dėstomi dalykai: chemija.


Profesijos mokytojas - metodininkas

Giedrius Vaičiukynas

g.vaiciukynas@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Laumėnų g. 1 - 215, Girionys

Dėstomi dalykai: miško atkūrimas; miško statiniai ir įrenginiai; apvalios medienos gaminiai; sodmenų auginimas.


Mokytojas metodininkas

Petras Vyšniauskas

p.vysniauskas@kmaik.lm.lt
Tel. 8-37-383082

Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: kūno kultūra.