Katedros vedėjas, docentas

Dr. Vidmantas Verbyla

    v.verbyla@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-67-244-825

    Liepų g. 1-303, Girionys

Dėstomi dalykai: miško selekcija ir sėklininkystė.
Tyrimų kryptis: miško medžių selekcija ir genetinių išteklių išsaugojimas.

 

 

 


Docentė

Dr. Laima Česonienė

    l.cesoniene@bs.vdu.lt
    Tel. 8-37-383-082

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: miško botanika.
Tyrimų kryptis: natūraliai augantys ir sukultūrinti uoginiai ir vaistiniai  augalai; jų biologinių ir ūkiškai vertingų savybių tyrimai, retųjų sodo augalų introdukcija ir aklimatizacija.

 

 


Docentė

Dr. Loreta Semaškienė

     l.semaskiene@kmaik.lm.lt
     Tel. 8-37-383 082; mob. 8-687-10051

     Liepų g. 1 -202, Girionys

Dėstomi dalykai: dendrologija.
Tyrimų kryptis: savaiminių ir introdukuotų rūšių panaudojimo galimybės želdynuose.

 

 


Docentas

Dr. Albinas Tebėra

    a.tebera@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-687-34-369

    Liepų g. 1-202, Girionys

Dėstomi dalykai: miško našumas; miško išteklių vertinimas.
Tyrimų kryptis: medynų augimo modeliavimas; medienos gaminių standartizacija.

 

 


Docentė

Dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė

    v.gudynaite@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-600-89-389

    Laumėnų g. 1-202, Girionys

 
 Dėstomi dalykai: medžioklėtvarka; plantacinė miškininkystė. 
 Tyrimų kryptis: miško genetika ir selekcija.  
 
 
 

Lektorė

Dovilė Gustienė

    d.gustiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383-082

    Liepų g. 1- 214, Girionys

Dėstomi dalykai: miško ekologija, medynų formavimas ir kirtimai.
Tyrimų kryptis: miško ekosistemos.

 

 


Lektorė

Dr. Sinilga Černulienė

    s.cernuliene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-685-84-542

    Liepų g. 1-204, Girionys

Dėstomi dalykai: bendroji ekologija ir aplinkosauga; ūkininkavimas    saugomose teritorijose; hidroekologija;

Tyrimų kryptis: ekosistemų apsauga.

 

 


Lektorė

Inga Kibirkštienė

    i.kibirkstiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383 082

    Liepų g. 1-204, Girionys

Dėstomi dalykai: GIS pradmenys.
Tyrimų kryptis: atsinaujinanti energetika.

 


Lektorė

Lina Guobienė

    l.guobiene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-67-200-415

    Liepų g.1, Girionys

Dėstomi dalykai: finansai ir apskaita.
Tyrimų kryptis: įmonių finansinės apskaitos analizė.

 


Lektorius

Nerijus Marcinkevičius

    n.marcinkevicius@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-687-34-481

    Laumėnų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: miško ūkio darbų mechanizacija; želdynų mechanizacija;      medienos ruošos technika.
Tyrimų kryptis: medienos ruošos technologijos.

 

 


Lektorius

Gintaras Morkūnas

    g.morkunas@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383 082

    Liepų g.1, Girionys

Dėstomi dalykai: miško ūkio ekonomika, miško ūkio valdymas ir  organizavimas.

Tyrimų kryptis: verslo organizavimas. gamybos valdymas, planavimas,  organizavimas.

 


Lektorius

Dr. Remigijus Bakys

    r.bakys@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-673-52-052

    Liepų g. 1 -212, Girionys

Dėstomi dalykai: miško kenkėjai ir ligos; sanitarinė želdynų apsauga.
Tyrimų kryptis: Sanitarinė želdynų apsauga (fitopatologija); želdynų  sanitarinės būklės monitoringas; miško medžių selekcija.

 


Lektorius

Giedrius Vaičiukynas

    g.vaiciukynas@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383 082

    Laumėnų g. 1 -36, Girionys

Dėstomi dalykai: miško eksploatacijos pagrindai.
Tyrimų kryptis: medienos ruošos technologijos.