Katedros vedėja, docentė

Dr. Loreta Semaškienė

     l.semaskiene@kmaik.lt
     Tel. 8-37-383 082; mob. 8-687-10051

     Liepų g. 1 -202, Girionys

Dėstomi dalykai: Dendrologija
Tyrimų kryptis: savaiminių ir introdukuotų rūšių panaudojimo galimybės želdynuose

 

 


Docentas

Dr. Albinas Tebėra

     a.tebera@kmaik.lt
     Tel. 8-687-34-369

     Liepų g. 1-302, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško našumas; Miško išteklių vertinimas
Tyrimų kryptis: medynų augimo modeliavimas; medienos gaminių standartizacija

 

 


Docentas

Dr. Remigijus Bakys

    r.bakys@kmaik.lt
    Tel. 8-673-52-052

    Liepų g. 1 -212, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško kenkėjai ir ligos; Sanitarinė želdynų apsauga
Tyrimų kryptis: sanitarinė želdynų apsauga (fitopatologija); želdynų  sanitarinės būklės monitoringas; miško medžių selekcija

 


Docentė

Dr. Sinilga Černulienė

    s.cernuliene@kmaik.lt
    Tel. 8-685-84-542

    Liepų g. 1-204, Girionys

Dėstomi dalykai: Bendroji ekologija ir aplinkosauga; Ūkininkavimas    saugomose teritorijose; Hidroekologija

Tyrimų kryptis: ekosistemų apsauga

 

 


Docentė

Dr. Sandra Saunoriūtė

    sandra.saunoriute@vdu.lt
    Tel. +370-608-71223 

    Liepų g. 1, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško botanika
Tyrimų kryptis: natūraliai augantys ir sukultūrinti uoginiai ir vaistiniai  augalai; jų biologinių ir ūkiškai vertingų savybių tyrimai, retųjų sodo augalų introdukcija ir aklimatizacija

 

 


Docentė

Dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė

    v.gudynaite@kmaik.lt
    Tel. 8-600-89-389

    Laumėnų g. 1-202, Girionys

 
 Dėstomi dalykai: Medžioklėtvarka; Plantacinė miškininkystė 
 Tyrimų kryptis: miško genetika ir selekcija 
 
 
 

Docentas

Dr. Vidmantas Verbyla

    v.verbyla@kmaik.lt
    Tel. 8-67-244-825

    Liepų g. 1-212, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško selekcija ir sėklininkystė

Tyrimų kryptis: sumedėjusių augalų genetika, selekcija, sėklininkystė

 

Lektorė

Violeta Uborevičienė

   
    info@kmaik.lt
    Tel. 8-606-91-802

    Liepų g.1, Girionys

Dėstomi dalykai: Finansai ir apskaita
Tyrimų kryptis: įmonių finansinės apskaitos analizė

 


Lektorė

Dovilė Gustienė

    d.gustiene@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383-082

    Liepų g. 1- 214, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško ekologija; Medynų formavimas ir kirtimai
Tyrimų kryptis: miško ekosistemos formavimosi dėsningumai

 

 


Lektorius

Gintaras Morkūnas

    g.morkunas@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383 082

    Liepų g.1, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško ūkio ekonomika; Miško ūkio valdymas ir  organizavimas

Tyrimų kryptis: verslo organizavimas. gamybos valdymas, planavimas,  organizavimas

 


Lektorius

Giedrius Vaičiukynas

    g.vaiciukynas@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383 082

    Laumėnų g. 1 -36, Girionys

Dėstomi dalykai: Miško eksploatacijos pagrindai
Tyrimų kryptis: medienos ruošos technologijos

 

 

 


Lektorius

Tadas Vaidelys

     tadas.vaidelys@vdu.lt
     Tel. 8-37-383-082

     Liepų g. 1-302, Girionys

Dėstomi dalykai: Tyrimų metodologija; Geografinės informacinės sistemos (GIS)

Tyrimų kryptis: svetimžemių sumedėjusių augalų auginimo ypatumai; vietinių medžių rūšių augimo miestuose ypatumai; garsinės tomografijos taikymas nustatant medžio kamieno puvinį; miško priešgaisrinių priemonių tobulinimas