Profesinio mokymo skyrius


Vedėja Ingrida Poškienė

Skyriaus paskirtis - teikti kokybišką pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, kurti ir perduoti žinias bei šiuolaikines miško ūkio ir kraštovaizdžio formavimo technologijas.

Skyriaus veiklos kryptys:

  • Pirminis profesinis mokymas

Skyriuje vykdomos dvi profesinio mokymo programos - Miško darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa  (IV-ta pakopa) ir Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (IV-pakopa). Daugiau apie šias programas http://kmaik.lt/profesinis-mokymas.

  • Tęstinis profesinis mokymas

Skyriuje teikiamas tęstinis profesinis mokymas pagal šiuos modulius: TR1 ir TR kategorijos traktorių vairavimas, SM kategorijos savaeigių žemės kasimo ir transportavimo mašinų vairavimas,  SM kategorijos savaeigių miško ūkio mašinų vairavimas ir pagal Medkirčio mokymo programą. Daugiau apie tęstinį profesinį mokymą http://kmaik.lt/kursu-programos.

  • Mokymo bazės plėtra;
  • Miškininkystės profesinio meistriškumo varžybų organizavimas.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Profesinio mokymo skyrius

Laumėnų g. 1, Girionys Kauno r., LT-53101