Vizija: 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija - aukštoji mokykla šalies ir Europos mastu pripažinta kaip tarptautinio lygio miškininkystės, žemės ūkio ir inžinerijos profesinių studijų ir taikomųjų tyrimų institucija.

Misija: 

Vykstančių pokyčių šalies miškininkystės, žemės ūkio ir aplinkos bei matavimų inžinerijos sektoriuose ir aukštojo mokslo sistemoje bei sparčios Kolegijos veiklos plėtros fone susiformavo tokia Kolegijos misija:

  • Perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį, rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius specialistus, tenkinančius šalies miškų ir žemės ūkio bei aplinkos ir matavimų inžinerijos sektorių poreikius;
  • Laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį, studijų procesą, kuris leistų įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą sistemą;
  • Kurti naujas miškų ir žemės ūkio bei aplinkos ir matavimų inžinerijos sektorių technologijas ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus;
  • Plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį švietimą.