Vykstančių pokyčių šalies miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektoriuose ir aukštojo mokslo sistemoje bei sparčios Kolegijos veiklos plėtros fone susiformavo tokia Kolegijos kaip aukštojo profesinio mokslo institucijos misija ir vizija.

Misija:

  • Perimant pasaulyje sukauptą pažangią patirtį, rengti aukštąjį profesinį išsilavinimą turinčius specialistus, tenkinančius šalies miškininkystės ir aplinkos inžinerijos sektorių poreikius;
  • Laiduoti modernų, Europos standartus atitinkantį, studijų procesą, kuris leistų įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą sistemą;
  • Kurti naujas miškininkystės ir aplinkos inžinerijos technologijas ir vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus;
  • Plėtoti visuomenės gamtosauginį, kultūrinį ir patriotinį švietimą.

Vizija. Aukštoji mokykla šalies ir Europos mastu pripažinta kaip miškininkystės ir aplinkos inžinerijos profesinių studijų ir taikomųjų tyrimų institucija.