Vykdomos modulinės profesinio mokymo programosMIŠKO DARBUOTOJAS

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Būtinas išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų lygis

Įgyjamas išsilavinimas

Miško darbuotojas

 

M43082101

pagrindinis išsilavinimas

LKS IV

Vidurinis išsilavinimas

Miško darbuotojo profesinė kvalifikacija

Miško darbuotojas

M44082101

baigta vidurinio ugdymo programa

LKS IV

Miško darbuotojo profesinė kvalifikacija

 Mokantis specialybės dalykų galima pasirinkti vieną iš specializacijų:

 • miško auginimo;
 • mašininės medienos ruošos;
 • medienos apdirbimo;
 • poilsio miškų tvarkymo.

Profesinio mokymo skyriuje yra vienintelė šalyje moderniųjų medienos ruošos technologijų laboratorija, kurioje moksleiviai mokosi dirbti medienos ruošos mašinomis. Šiuolaikiškai įrengtose laboratorijose bei auditorijose moksleiviai mokosi dendrologijos, miško auginimo, miško apsaugos, miško matavimų, medienos ruošos technologijų, miško darbų mechanizacijos, darbų saugos, miško verslų ir kitus mokslų. Įgiję šią specialybę absolventai moka taikyti modernias miškininkystės, miško želdymo medienos ruošos bei medienos apdirbimo technologijas, jiems suteikiamos medkirčio, medienos ruošos mašinų operatoriaus – traktorininko profesinės kvalifikacijos.

Kolegijoje organizuojami medienos ruošos mašinų operatorių, traktorininkų, medkirčių, medienos ruošos darbų vadovų mokymo kursai.

Profesinės perspektyvos

Baigęs Miško darbuotojo modulinę mokymo programą, asmuo gali dirbti valstybinėse miško įmonėse, privačių miškų savininkus aptarnaujančiuose kooperatyvuose, miško darbus atliekančiose įmonėse, gali vadovauti grupės darbui. Iniciatyvus miško darbininkas gali įkurti individualią miško atkūrimo ir medienos ruošos įmonę. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.

Kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokiniai mokysis  šių profesinio mokymo dalykų:

 • Biotechninių darbų medžioklės plotuose
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos
 • Daugiatikslio miško naudojimo
 • Įvado į darbo rinką
 • Įvado į profesiją
 • Medieninio biokuro ruošos darbų
 • Medienos išvežimo iš kirtaviečių
 • Miško apsaugos
 • Miško sodmenų auginimo
 • Miškų ūkio produkcijos apskaitos
 • Miško želdymo
 • Pagrindinių miško kirtimų
 • Plantacijų auginimo
 • Sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimo
 • SM kategorijos savaeigių medienos ruošos mašinų valdymo
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimo
 • TR2 kategorijos, siekiantiems įgyti SM savaeigių miško ūkio mašinų kategoriją
 • Ugdomųjų miško kirtimų

Pažangiems mokiniams mokama stipendija

Visi moksleiviai aprūpinami bendrabučiu.

DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJAS

 

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Būtinas išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų lygis

Įgyjamas išsilavinimas

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas

M43081102

pagrindinis išsilavinimas

LKS IV

Vidurinis išsilavinimas

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesinė kvalifikacija

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas

M44081103

baigta vidurinio ugdymo programa

LKS IV

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesinė kvalifikacija

Darbo aprašymas: Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas įgyvendina želdynų inžinieriaus sumanytą apželdinimo ir sutvarkymo projektą. Įrengia vejas, gėlynus, takus ir kitus mažosios architektūros objektus. Tvarko ir prižiūri parkų, gėlynų, sodybų aplinką. Konsultuoja individualius savininkus firmos aplinkos tvarkymo ir apželdinimo klausimais: kaip sodinti gėles bei dekoratyvinius augalus interjere, kaip auginti, prižiūrėti gėles bei dekoratyvinius augalus ir krūmus, kaip taikyti augalų apsaugos priemones nepažeidžiant ekologinių reikalavimų. Darbas yra judrus, reikalaujantis fizinės ištvermės. Gali dirbti žolinius ir sumedėjusius dekoratyvinius augalus auginančiose ir jais prekiaujančiose įmonėse ir ūkiuose, taip pat dekoratyvinių augalų komponavimo (floristikos) srityje.

Absolventai gebės: komponuoti ir projektuoti želdynus, įrengti gėlynus, vejas ir alpinariumus, dauginti, auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, dirbti su bendros paskirties žemės ūkio mašinomis, dirbti specialios paskirties želdynų priežiūros mašinomis, dirbti šiltnamių darbų mechanizavimo priemonėmis, taikyti kompozicijos ir dizaino elementus kuriant kompozicijas, atlikti dailiųjų amatų darbus kuriant kompozicijas, paaiškinti pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas, taikyti biologines ir chemines augalų apsaugos priemones, saugoti gamtą nuo kenksmingų poveikių. Mokiniai įgis traktorininko TR1 kategoriją.

Profesinės perspektyvos

Baigęs Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesinio mokymo programą asmuo gali dirbti samdomu želdinimo, aplinkos tvarkymo darbuotoju. Iniciatyvus Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas gali įkurti individualią įmonę. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.

Kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokiniai mokysis  šių profesinio mokymo dalykų:

 • Augalų komponavimo
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos
 • Dekoratyvinių augalų dauginimo ir auginimo
 • Dekoratyvinių augalų formavimo ir priežiūros
 • Įvado į darbo rinką
 • Įvado į profesiją
 • Mažosios architektūros įrengimo ir priežiūros
 • Netradicinių kultūrų auginimo
 • Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimo
 • Sodo įveisimo
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimo
 • Vaistažolių auginimo
 • Verslo plano rengimo
 • Želdyno įrengimo ir priežiūros darbų mechanizavimo
 • Želdynų įrengimo ir priežiūros

Pažangiems mokiniams mokama stipendija

Visi moksleiviai aprūpinami bendrabučiu.