Vykdomos modulinės profesinio mokymo programos

MIŠKO DARBUOTOJAS
DEKORATYVINIO APŽELDINIMO DARBUOTOJAS


MIŠKO DARBUOTOJAS

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Būtinas išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų lygis

Įgyjamas išsilavinimas

Miško darbuotojas

 

M43082101

pagrindinis išsilavinimas

LKS IV

Vidurinis išsilavinimas

Miško darbuotojo profesinė kvalifikacija

Miško darbuotojas

M44082101

baigta vidurinio ugdymo programa

LKS IV

Miško darbuotojo profesinė kvalifikacija

 Mokantis specialybės dalykų galima pasirinkti vieną iš specializacijų:

 • miško auginimo;
 • mašininės medienos ruošos;
 • medienos apdirbimo;
 • poilsio miškų tvarkymo.

Profesinio mokymo skyriuje yra vienintelė šalyje moderniųjų medienos ruošos technologijų laboratorija, kurioje moksleiviai mokosi dirbti medienos ruošos mašinomis. Šiuolaikiškai įrengtose laboratorijose bei auditorijose moksleiviai mokosi dendrologijos, miško auginimo, miško apsaugos, miško matavimų, medienos ruošos technologijų, miško darbų mechanizacijos, darbų saugos, miško verslų ir kitus mokslų. Įgiję šią specialybę absolventai moka taikyti modernias miškininkystės, miško želdymo medienos ruošos bei medienos apdirbimo technologijas, jiems suteikiamos medkirčio, medienos ruošos mašinų operatoriaus – traktorininko profesinės kvalifikacijos.

Kolegijoje organizuojami medienos ruošos mašinų operatorių, traktorininkų, medkirčių, medienos ruošos darbų vadovų mokymo kursai.

Profesinės perspektyvos

Baigęs Miško darbuotojo modulinę mokymo programą, asmuo gali dirbti valstybinėse miško įmonėse, privačių miškų savininkus aptarnaujančiuose kooperatyvuose, miško darbus atliekančiose įmonėse, gali vadovauti grupės darbui. Iniciatyvus miško darbininkas gali įkurti individualią miško atkūrimo ir medienos ruošos įmonę. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.

Kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokiniai mokysis  šių profesinio mokymo dalykų:

 • Biotechninių darbų medžioklės plotuose
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos
 • Daugiatikslio miško naudojimo
 • Įvado į darbo rinką
 • Įvado į profesiją
 • Medieninio biokuro ruošos darbų
 • Medienos išvežimo iš kirtaviečių
 • Miško apsaugos
 • Miško sodmenų auginimo
 • Miškų ūkio produkcijos apskaitos
 • Miško želdymo
 • Pagrindinių miško kirtimų
 • Plantacijų auginimo
 • Sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimo
 • SM kategorijos savaeigių medienos ruošos mašinų valdymo
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimo
 • TR2 kategorijos, siekiantiems įgyti SM savaeigių miško ūkio mašinų kategoriją
 • Ugdomųjų miško kirtimų

Pažangiems mokiniams mokama stipendija

Visi moksleiviai aprūpinami bendrabučiu.

DEKORATYVINIO APŽELDINIMO DARBUOTOJAS

 

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Būtinas išsilavinimas

Lietuvos kvalifikacijų lygis

Įgyjamas išsilavinimas

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas

P42081201

pagrindinis išsilavinimas

LKS IV

Vidurinis išsilavinimas.

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo profesinė kvalifikacija

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas

P43081201

baigta vidurinio ugdymo programa

LKS IV

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo profesinė kvalifikacija

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas

T43081201

baigta vidurinio ugdymo programa

LKS IV

Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo profesinė kvalifikacija

 

 

Programos paskirtis. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam dekoratyvinio apželdinimo darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai auginti ir prižiūrėti dekoratyvinius augalus, atlikti želdynų įrengimo ir priežiūros darbus, komponuoti augalus interjere.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo kvalifikaciją galės dirbti laisvai samdomu darbuotoju įmonėse vykdančiose dekoratyvinių augalų auginimo, želdynų įrengimo ir priežiūros, augalų komponavimo (floristikos) veiklą ar užsiimti individualia veikla. Dirbama lauke ir uždaroje patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, želdynų priežiūros mašinos, traktoriniai agregatai, darbų šiltinamuose mechanizavimo priemonės ir kt. Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Jis veiklą atlieka savarankiškai, prisiima atsakomybę už veiklos atlikimo procedūrų ir rezultatų kokybę, priima sprendimus dėl vykdomos veiklos, prižiūri jam pavaldžių žemesnės kvalifikacijos darbuotojų darbą

 

Darbo aprašymas: Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas įgyvendina želdynų inžinieriaus sumanytą apželdinimo ir sutvarkymo projektą. Įrengia vejas, gėlynus, takus ir kitus mažosios architektūros objektus. Tvarko ir prižiūri parkų, gėlynų, sodybų aplinką. Konsultuoja individualius savininkus firmos aplinkos tvarkymo ir apželdinimo klausimais: kaip sodinti gėles bei dekoratyvinius augalus interjere, kaip auginti, prižiūrėti gėles bei dekoratyvinius augalus ir krūmus, kaip taikyti augalų apsaugos priemones nepažeidžiant ekologinių reikalavimų. Darbas yra judrus, reikalaujantis fizinės ištvermės. Gali dirbti žolinius ir sumedėjusius dekoratyvinius augalus auginančiose ir jais prekiaujančiose įmonėse ir ūkiuose, taip pat dekoratyvinių augalų komponavimo (floristikos) srityje.

 

Profesinės perspektyvos: Baigęs Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojo profesinio mokymo programą asmuo gali dirbti samdomu želdinimo, aplinkos tvarkymo darbuotoju. Iniciatyvus Dekoratyvinio apželdinimo darbuotojas gali įkurti individualią įmonę. Profesinė kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar universitetuose.

 

Baigusieji 10 klasių kartu su bendrojo lavinimo dalykais mokiniai mokysis  ir profesinio mokymo dalykų. Baigusieji 12 klasių mokosi tik profesinio mokymo dalykų.

 

 • Aromatinių augalų auginimo ir derinimo želdynuose
 • Augalų komponavimo interjere
 • Balkonų ir terasų apželdinimo ir priežiūros
 • Bitininkystės
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos
 • Dekoratyvinių augalų auginimo ir priežiūros
 • Floristinių kompozicijų plokštumoje komponavimo
 • Įvado į darbo rinką
 • Įvado į profesiją
 • Saugus elgesio ekstremaliose situacijose
 • Sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimo
 • TR1 kategorijos traktorių vairavimo
 • Želdynų įrengimo ir priežiūros

 

Visiems pirminio mokymo mokiniams mokslas – nemokamas.

Pažangiems pirminio mokymo mokiniams mokama stipendija

Visi moksleiviai aprūpinami bendrabučiu.