MŪSŲ GIRIOS.LT>Gyvenimo pilnatvė

2024 m. kovo mėn. "Mūsų girios" žurnale prisiminimais apie dėstytoją Povilą Žliobą dalinasi buvusi studentė Jūratė Vitkauskaitė

Straipsnį skaitykite čia

 

MŪSŲ GIRIOS.LT>Žmogaus sieloje - ąžuolo stiprybė

Jūratės Vitkauskaitės prisiminimai apie vieną pirmųjų Kauno aukštesniosios miškų mokyklos (dabar Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija) dėstytojų Vidmantą Markevičių

Straipsnį skaitykite

MŪSŲ GIRIOS.LT>Gamtos terapijos principų naudojimas žaliųjų erdvių kūrimui

Birštono kurhauzo salėje š.m. balandžio 20 d. vyko tarptautinė konferencija "Gamtos terapijos principų naudojimas žaliųjų erdvių kūrimui", kurios pagrindinė organizatorė buvo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Daugiau skaitykite

LRYTAS.LT>Pasaulio medkirčių čempionate Estijoje lietuviai išplėšė pergalę ir pagerino šalies rezultatus 

2023 m. balandžio 19–23 d. Tartu, Estijoje, vykęs 34-asis Pasaulio medkirčių čempionatas buvo sėkmingas Lietuvos atstovams. Romas Balčiūnas užėmė 5-ą vietą bendroje įskaitoje tarp 93-jų geriausių pasaulio medkirčių, o Gediminas Stasiūnas pelnė auksą kombinuoto pjovimo rungtyje. Bendroje komandų įskaitoje Lietuvos atstovai liko septinti – tai aukščiausias šalies medkirčių rezultatas
 
 

LRT.LT>Miško terapiją lietuviams siūlantis gidas – apie naudą sveikatai ir netikėtas žmonių emocijas: „Po pusvalandžio ji taip pradėjo raudoti“

Atrasti miško terapiją padėjo... karantinas

LRT.lt pašnekovo gyvenime gamta visada užėmė svarbią vietą, pagrindinė jo profesija – miškininkystė, tačiau taip pat domina medžioklė bei turizmas. Pastarojoje srityje L. Daubaras darbuojasi jau daugiau kaip 30 metų, o taip pat jis dėsto Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje. Daugiau skaitytkite

 

MIŠKININKAS.EU>Nelengvas iššūkis: kuo ir kaip šildysimės ateinantį šildymo sezoną bei ateityje?

Balandžio 14 d., penktadienį, Seime įvyko interneto svetainės www.miskininkas.eu, Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininko Ričardo Juškos bei Aplinkos apsaugos komiteto nario Romualdo Vaitkaus organizuota konferencija „Kuo šildysimės ateinantį šildymo sezoną ir ateityje?“, į kurią susirinko gausus būrys miškininkų, biokuro ruošėjų, šilumos sektoriaus bei kitų su šildymo rinka susijusių žinybų atstovų. Ką tik pasibaigęs šildymo sezonas parodė, su  kokiais iššūkiais teko susidurti apsirūpinant energija ir kuru Rusijos karo su Ukraina kontekste  bei paklausti, kaip tinkamai pasirengti naujam sezonui, kad  netektų šalti žiemą ir kad šildymas visiškai nenuskurdintų žmonių.    

Konferencijoje pranešėjai pristatė Lietuvos biokuro potencialą, kainų dinamiką, galimybes ir iššūkius jį ruošiant bei apsirūpinant, laukiančias naujas didelio masto problemas pradėjus veikti Vilniaus kogeneraciniai elektrinei, taip pat kas laukia mažesnių savivaldybių baigiantis jų biokuro katilų galiojimo laikui, kokios galimybės atsinaujinti ar modernizuotis. Pasisakiusieji akcentavo, kad tokia konferencija – pačiu laiku ar net pavėluota, nes “roges žiemai reikia ruošti vasarą”.

Konferencijos dalyviai pranešėjus apipylė klausimais ir aktyviai dalyvavo  diskusijose, taip pat akcentavo, kad į apsirūpinimo šiluma problemas turėtų daug aktyviau įsijungti ir politikai.

Daugiau skaitykite

 

MIŠKININKAS.EU>Miško rūmai nepritaria ruošiamoms saugomų teritorijų pataisoms – kviečia tęsti Nacionalinį miškų susitarimą

Prieš kurį laiką Lietuvos miškų ūkio rūmų (LMŪR) suvažiavime vienbalsiai buvo priimta rezoliucija, išreiškianti LMŪR narių požiūrį į šiandien vykdomą miškų politiką. Rezoliucija skelbia, kad Lietuvos miškų ūkio rūmų nariai nelaiko Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) baigtu procesu, ir nepritaria šiuo metu, neva, NMS pagrindu siūlomoms vienpusiškoms ir nesubalansuotoms Miškų, Saugomų teritorijų ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, įstatymų pataisoms kaip visumai, matydami didelę grėsmę Lietuvos miškų ūkiui ir šalies ekonomikai.

Kodėl reikėjo rašyti šią rezoliuciją ir kodėl LMŪR prašo stabdyti Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimus. Paprašėme pakomentuoti LMŪR prezidento dr. Remigijaus Bakio, asociacijos „Lietuvos mediena“ direktoriaus Raimundo Beinorto ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos vadovo dr. Algio Gaižučio.

Pasak LMŪR prezidento, miško naudojimo ir saugojimo būdų klausimai yra gana sudėtingi ir atsiduria tarp trijų skirtingų, tarpusavyje ne visada suderinamų polių. „Pirmasis – miško naudojimas ekonominiais tikslais. Iš kitos pusės, kaip antrasis polius atsiduria aplinkosauginiai poreikiai, Europos Sąjungos norminiai aktai, skirti saugoti bioįvairovei ir stabilizuoti klimato kaitą. Prie jų dar prisideda ir trečiasis polius, kurį galima supaprastintai vadinti socialiniu visuomenės poreikiu lankytis miške ir kokybiškai leisti laiką gamtoje. Tad kaip suderinti šias iš pirmo žvilgsnio sunkiai derinamas sritis miške, kai miškas yra konkretus plotas, užima 33,7 proc. Lietuvos teritorijos ir jo yra kiek lygiai tiek, kiek yra?“, – retoriškai klausia R. Bakys.

Daugiau skaitykite

 

MIŠKININKAS.EU>Valda Gudynaitė-Franckevičienė: miškininkus iš kitų išskiria gerumas

Dr. Valda Gudynaitė-Franckevičienė – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos docentė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų instituto podoktorantūros studijų stažuotoja. Docentė kolegijoje dėsto medžioklėtvarką, plantacinę miškininkystę, jos mokslinių tyrimų kryptys – miško genetika ir selekcija.

Apie santykį su gamta ir profesijos pasirinkimą

Aktyvi moteris sako, kad daugiausia laiko praleidžia ne gamtoje, o dirbdama su studentais ar prie kompiuterio, kuomet  tenka apdoroti tyrimų duomenis bei rašyti straipsnius. Mokslinius tyrimus ji dažniausiai vykdo bandomuosiuose želdiniuose, o kartais fitotrone (šiltnamyje, kuriame galima reguliuoti aplinkos sąlygas). Buvimas gamtoje – tai daugiau pramoga ar galimybė pamedžioti, ką mokslininkė mėgsta, be to, visa tai dėsto kolegijoje. 

Plačiau skaitykite

 

MIŠKININKAS.EU>Tarptautinė floristinių kompozicijų paroda-konkursas ,,Žiemos puokštė – KMAIK 2022“ ir Atvirų durų diena

Jau trečią dešimtmetį Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija rengia tradicija tapusias parodas- konkursus. Šiais metais tarptautinė „Žiemos puokštė -KMAIK 2022“ vyko drauge su Atvirų durų diena, kurios metu kolegijos dėstytojai suvažiavusiems moksleiviams ir mokytojams skaitė paskaitas, pravedė interaktyvius užsiėmimus, praktinius mokymus bei pažintines ekskursijas į gamtos pažinimo, įdomiosios inžinerijos auditorijas, pristatė čia vykdomas studijų programas, supažindino su  studijų galimybėmis ir kolegijos, kuri šiemet švenčia savo 95-erių metų jubiliejų, istorija. 

Mokytojai dalyvavo seminare „Miškai energetinės krizės ir klimato kaitos akivaizdoje “, paskaitą skaitė KMAIK lektorius Dr. A.Tebėra.

Kolegija prisipildė šventinio šurmulio: kas susirado naujų draugų ar bendraminčių, kas aktyviai domėjosi, bendravo su studentais bei dėstytojais, praturtindami vieni kitus naujomis idėjomis, pasisėmę įkvėpimo ar įgavę didesnio pasitikėjimo savo jėgomis.

Tarptautinėje parodoje- konkurse „Žiemos puokštė-KMAIK 2022“, šias metais dalyvavo 82 dalyviai iš įvairiausių Lietuvos regionų bei moksleiviai iš Latvijos ir Ukrainos. Kasmet moksleivių darbai stebina išradingumu, natūralių gamtinių medžiagų panaudojimu, išeksponavimu.

Daugiau skaitykite

 

Ūkininko patarėjas(Nr. 43 (4483)>Diplominio rašymą derina su pavasario darbais

Staripsnis apie  KMAIK studentę Undinę Tumavičiūtę. Daugiau skaitykite

MEDŽIOKLĖ>Saugomos teritorijos galima plėsti ir privačiuose miškuose be jokių atsiskaitymų žemės ir miškų savininkams

Birželio 13 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje susirinkę miškų ūkio srities mokslo ir mokymo, medienos ruošos, medienos pramonės, medžioklės bei kitų miškų ūkyje veikiančių institucijų atstovai pasirašė Lietuvos miškų ūkio rūmų (LMŪR) steigimo dokumentus. Praėjusį penktadienį, vasario 9 d., įvyko pirmasis LMŪR suvažiavimas. Jame vienbalsiai buvo priimta rezoliucija, kuria šiandien jau turėjo pasiekti Seimą, Vyriausybę ir politines partijas.

Skaitykite daugiau...

DELFI AgroMiškai>Miško pramonės atstovai nepatenkinti ministerijos ruošiamomis įstatymų pataisomis – nori tęsti Nacionalinį miškų susitarimą

Medienos ruošos, pramonės ir miškininkystės sektorius atstovaujantys Lietuvos miškų ūkio rūmai (LMŪR) reikalauja Aplinkos ministerijos (AM) stabdyti planus užbaigti Nacionalinį miškų susitarimą (NMS) ir parlamentui teikti kelių įstatymų pataisas, kurios reformuotų miškų sektorių.

Skaitykite daugiau...

Taip pat čia... 

 

MIŠKAI.LT>Jo sieloje - ąžuolo stiprybė

Apie vieną pirmųjų miškininkystės pedagogų  -  dėst. Vidmantą Markevičių

 

REGIONUNAUJIENOS.LT> Mažeikių Ventos upės slėnis taps universalaus dizaino traukos centru (STRUCTUM, 2022 m. gruodžio 13 d.)

Mažeikių mieste esanti Ventos upės slėnio teritorija turi gražų kraštovaizdį, yra reguliariai ir gausiai lankoma viso rajono gyventojų bei svečių. Tačiau čia trūksta reikiamos infrastruktūros, mažosios architektūros, traukos objektų sukūrimo ir jų įveiklinimo. Atskleisti vietos galimybes ėmėsi Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos želdynų dizaino studentė, prieš tai baigusi statybos inžinerijos studijas, Jotaura Jokšaitė.
Ventos upės slėnis, parengus naujai formuojamų pėsčiųjų ir dviračių takų ir šalia jų esančių traukos centrų architektūrinius pasiūlymus, gali tapti puiki vieta laisvalaikiui praleisti – tiek aktyviam, tiek pasyviam. „Teritorija prie Ventos upės slėnio yra be galo graži ir patraukli Mažeikių miesto vieta. Kaip želdynų dizainerei ši vieta buvo viena patraukliausių atskleisti savo kūrybiškumą, žinias, kompetencijas, praplėsti, sujungti ir įveiklinti Ventos slėnio prieigas, tapsiančias funkcionalesnėmis bei estetiškesnėmis“, – sako J. Jokšaitė. Plačiau
 

REGIONUNAUJIENOS.LT> Bažnyčių gatvei Tauragėje kuriamas konversijos projektas į jaukią pėsčiųjų erdvę (STRUCTUM, 2022 m. gruodžio 8 d.)

Pačiame Tauragės centre dvi miesto bažnyčias jungianti gatvė gali tapti patrauklia, pėstiesiems pritaikyta erdve. Šiandien 538 metrų ilgio gatvė skirta automobiliams, o pėsčiųjų eismui, prekybai ir pramogoms atveriama tik miesto švenčių metu. Aplinkos inžinerijos studentė Jovita Jočinaitė dės pastangas įveiklinti gatvę taip, kad gyventojai noriai lankytųsi joje, su daugiau žalių zonų, traukos objektų įvairaus amžiaus miesto gyventojams bei jo svečiams, teritorija taptų tvaresnė ir išmanesnė.
„Studijuodama savo specializaciją supratau, kaip svarbu į miestus įnešti žalumos, pritraukti žaliąsias erdves arčiau gyventojų, mažinti lietaus nuotėkio kiekį urbanizuotose teritorijose. Bažnyčių gatvės Tauragėje konversija į pėsčiųjų gatvę reikalauja būtent tokių sprendinių“, – sako Jovita Jočinaitė. Ji Tauragės miestui kuria gatvės suplanavimo ir architektūrinių pasiūlymų viziją – numatant patrauklią ir patogią erdvę pėstiesiems, mažesnio automobilių naudojimo / aikštelių sprendimus. Plačiau
 

FOREST.LT>Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje iškilmingai paminėtas Lietuvos miškotvarkos 100-metis

Plačiau

 

Tarptautinė konferencija-diskusija „Miško tvarkymo politika ir jo naudojimo balansas – Baltijos regiono patirtis“

Š.m. lapkričio 29 d. LR Seime vyko tarptautinė konferencija-diskusija „Miško tvarkymo politika ir jo naudojimo balansas – Baltijos regiono patirtis“, kurią organizavo Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, kartu su Medienos perdirbimo asociacija bei Lietuvos miškų ūkio rūmais. Plačiau ir dar

 

DELFI.LT >Įsteigti Lietuvos miškų ūkio rūmai

Rūmų prezidentu išrinktas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms dr. Remigijus Bakys. Anot jo, miškų sektorių atstovaujančios ir vienijančios organizacijos po vienu skėčiu susibūrė tam, kad galėtų susiderinti ir atstovauti visam Lietuvos miškų sektoriui aktualiais klausimais, rašoma pranešime.  Plačiau

FOREST.LTĮsteigti Lietuvos miškų ūkio rūmai

Miškininkystės, medienos ruošos, pramonės ir medžioklės asociacijos, mokslo institucijos, siekdamos plėtoti bei didinti Lietuvos miškų sektoriaus potencialą ir jo kuriamą naudą valstybei, įsteigė Lietuvos miškų ūkio rūmus (LMŪR). Ši skėtinė organizacija sieks užtikrinti darnią šalies miškų ūkio plėtrą, analizuos teisės aktus bei teiks siūlymus valdžios institucijoms.
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) esame vieni šios skėtinės organizacijos steigėjų. Principinį sprendimą dėl dalyvavymo LMŪR steigime priėmė LMSA XXV Generalinėje Asamblėjoje, o galutinį sprendimą (įvertinus LMŪR steigimo dokumentus) aprobavo LMSA Valdyba.

Rūmų prezidentu išrinktas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms dr. Remigijus Bakys.  Plačiau

ŪKININKO PATARĖJAS>Miškų ūkio rūmai raitojasi rankoves

Miškininkystės, medienos ruošos, pramonės ir medžioklės asociacijos, mokslo institucijos, siekdamos plėtoti bei didinti Lietuvos miškų sektoriaus potencialą ir jo kuriamą naudą valstybei, įsteigė Lietuvos miškų ūkio rūmus. Jie sieks užtikrinti darnią šalies miškų ūkio plėtrą, analizuos teisės aktus bei teiks siūlymus valdžios institucijoms.

Rūmų prezidentu išrinktas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas plėtrai ir inovacijoms dr. Remigijus Bakys. Anot jo, miškų sektorių atstovaujančios ir vienijančios organizacijos po vienu skėčiu susibūrė tam, kad galėtų susiderinti ir atstovauti visam Lietuvos miškų sektoriui aktualiais klausimais. Plačiau

 

ŪKININKO PATARĖJAS>Be kaimo neįsivaizduoja savo gyvenimo

Undinė Tumavičiūtė Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje įgijo želdynų dizaino specialybę, dabar studijuoja sodininkystę. Jos šeimos ūkis - Spartų ir Šlavantų kaimuose. Veisiejų seniūnijoje, Lazdijų rajone. "Kaimas mane traukia", sako jauna mergina. Plačiau

Kaunas.kasvyksta.lt>L. Daubaras: svajoju, kad gydytojas vietoj vaistų išrašytų pasivaikščiojimą miške su gamtos terapijos gidu

Kelių valandų pasivaikščiojimas miške su gamtos gidu – vietoj vaistų recepto. Tokią idėją Lietuvoje realizuoti stengiasi miškininkas, gidas, gamtos entuziastas Linas Daubaras, rugpjūtį tapęs projekto „Kaunas 2022“ svetingumo programos kultūros šoferiu. Kelionės metu jis kviečia atrasti Europos kultūros sostinės gamtos lobius. Plačiau

LAIKINOJI SOSTINĖ>Pakaunės gyventojai eis iki galo: lauktų pabėgėlių, o ne nuteistųjų

Jaukiame pakaunės kaime įsikūrę žmonės pajuto rimtą  grėsmę - paskelbta apie planus steigti Pusiaukelės namus, kuriuose apsigyventų nuteistieji. Bendruomenė mano, kad ištuštėjusį bendrabutį būtų galima panaudoti kitiems geriems tikslams. Plačiau...

KAUNO DIENA>Vietoje vaistų siūlo miško terapiją

Jei mėgstate vaikščioti miško takeliais, jums turėtų patikti miško terapija.Taip suderinmalonumą su nauda sveikatai. Miško terapijai tinka bet koks metų laikas ir bet koks miškas. Plačiau

MISKININKAS.EU> Seime atidaryta vaikų piešinių ir rašinių paroda  “Kodėl aš noriu būti miškininku”

Didžiulio susidomėjimo sulaukęs  mokinių rašinių ir piešinių konkursas “Kodėl aš noriu būti miškininku” bei jo dalyvių darbų paroda iš Kauno erdvių atkeliavo į Vilnių.  Mažieji miško draugai  praėjusį rudenį jau džiaugėsi  Vytauto Didžiojo universiteto  Žemės ūkio akademijoje bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje veikusia  paroda, o ypač  jų kūrybą  įmažinusia tokio pat pavadinimo  knyga.  Šiemet, vasario 1-ąją, konkurso darbai ir knyga pristatyta  šalies  politikams  Seime. Plačiau...

LAIKINOJI SOSTINĖ>Puokštes įteikė senoliams

Floristus rengiančioje pakaunės kolegijoje jau du dešimtmečius vyksta konkursas, kurio metu jaunimas pristato savo sukurtas kalėdines kompozicijas. Kaip ir kasmet, jos pradžiugino vienišus senelius. Plačiau...

LAIKINOJI SOSTINĖ>Miestas - kitu  žvilgsniu ir kampu

Lietuvos gidų sąjungos prezidentas Linas Daubaras įsitikinęs, kad net ir į lankytinas vietas galima pažvelgti nauju žvilgsniu, ir papasakojo, kur atrasti mažai žinomas įdomias vietas. Plačiau...

BIOKURAS.LT>Dr. Albinas Tebėra. Šilumos ūkyje pinigus leidžiame įvežtiniam kurui, o savąjį – pūdome miškuose

Kalbant apie biokurui tinkančios medienos išteklius Lietuvoje, galima drąsiai teigti, kad jie yra išties dideli. Šakos, viršūnės, kirtimų atliekos ar pagaliau drebulės ir baltalksniai – visa tai tinkama. Štai iš baltalksnių pagaminti pramonei tinkamus gaminius yra problematiška. Didžioji tokios medienos dalis tinka tik biokurui. Plačiau...

MISKININKAS.EU>Į būsimųjų miškininkų šventę sugužėjo vaikai iš visos Lietuvos

Vaikų kūryba ir noras tapti miškininkais įamžinta knygoje “Kodėl aš noriu būti miškininku” – ji kartu su Padėkos raštais kiekvienam dalyviui tapo pagrindiniu šventės akcentu ir džiaugsmu. Prie  linkėjimų prisidėjo ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius Vaidotas Lygis bei pakvietė konkurso dalyvius apžiūrėti kolegiją. Po pažinties su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Miškų institutu, autobusai su ekskursantais atvažiavo į Dubravos medelyną – čia jo darbuotojai supažindino, kaip nuo mažiausios sėklytės išauginamas sodinukas miškui: parodė vienintelę Lietuvoje kankorėžių aižyklą, šiltnamius, sodinukus lauke ir saugyklų šaldytuvuose. Plačiau...

 

LRYTAS.LT>Vieni kalba apie ekonomiką ir aplinkosaugą, kiti - rūpinasi medžių dvasiomis

„Lietuvos rytui“ apie nacionalinį susitarimą dėl miškų interviu davė  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Bakys.  Plačiau... 


APLINKOS MINISTERIJA>Ne tik per Jonines norisi "Atgal į gamtą"

Prieš žengdami į vasaros atostogas, moksleiviai buvo kviečiami sudalyvauti kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos organizuojamame konkurse-viktorinoje „Atgal į gamtą!“  Organizatorių klausimai palietė biologijos, gamtos apsaugos, ekologijos, kraštotvarkos ir miškininkystės sritis, todėl moksleiviai galėjo ne tik tarpusavyje pasivaržyti, bet ir sužinoti įdomių faktų.
 
Aplinkos ministro Simono Gentvilo pasveikintas renginys vyko pirmą kartą ir pritraukė nemažai moksleivių: viktorinoje dalyvavo 36 klasės iš 31-os mokyklos. Šį konkursą planuojama paversti kasmetiniu reiškiniu, tad, kas nespėjo ar negalėjo savo žinias išbandyti šiemet, galės tai padaryti kitąmet. Plačiau...
 
 

VSTT.LRV.LT>Moksleivių žinios apie gamtą maloniai nustebino

Birželio 11 d., įvyko Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) suorganizuotas moksleivių žinių konkursas „ATGAL Į GAMTĄ!“. Konkurso viktorinoje dalyvavo 37 klasės iš 31 šalies mokyklos. Projekto partneriai Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prisidėjo prie klausimų jauniesiems gamtininkams sukūrimo. Plačiau...

 

PMSA.LT>Moksleivių žinios apie gamtą 

Trims prizines vietas užėmusioms klasėms buvo įteikti solidūs piniginiai prizai – 3, 2 ir 1 tūkst. eurų vertės kuponai; ketvirtąją vietą užėmusiai komandai įteiktas paguodos prizas – didžiulis šakotis ir UAB „Smilgius“ įsteigtos dovanos aktyviam laisvalaikiui gamtoje. Visoms konkurse dalyvavusioms komandoms įteikti aplinkos ministro S. Gentvilo ir KMAIK direktoriaus V. Lygio pasirašyti padėkos raštai, įvairios atminimo dovanos: Aplinkos ministerijos, Gamtos tyrimų centro, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG), Lietuvos gamtos fondo ir kitų rėmėjų įsteigti prizai. Konkurso partneris – Gamtos tyrimų centras – įsteigė specialųjį prizą: gyvą ir be galo įdomią gamtos pamoką, kurią 2021 m. rugsėjo mėn. nugalėtojų komandoms žada pravesti žymus Lietuvos gamtininkas, fotografas, įvairių knygų ir publikacijų autorius Selemonas Paltanavičius. Plačiau...

 

MISKININKAS.EU>Moksleivių žinios apie gamtą maloniai nustebino

Ko gero, mūsų visuomenėje dar niekada nebuvo tiek daug diskutuojama apie mus supančią aplinką, ekologines problemas ir aplinkai draugišką gyvenimo būdą kaip pastaraisiais metais. Tai labai sveikintina tendencija – juk tik nuo mūsų pačių priklauso, ar sugebėsime išsaugoti mūsų planetą, biologinę įvairovę, švarią ir saugią aplinką. Džiugu, kad šioms idėjoms neabejinga ir šalies jaunoji karta, kad tiek daug vaikų myli mišką, domisi gamta ir nori geriau pažinti jos paslaptis. Žinoma, šiais laikais itin madinga domėtis naujausiomis išmaniosiomis technologijomis, kompiuteriniais žaidimais, virtualia realybe, tačiau vaikų juk yra visokių – nuoširdžių, rūpestingų, smalsių… Tokiems vaikams ir buvo skirtas birželio 11 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) ir partnerių organizuotas moksleivių žinių konkursas-viktorina „Atgal į gamtą!“ Viktorina rengta internetinėje Kahoot! platformoje, kurioje įvairių šalies mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių komandos galėjo išbandyti jėgas, pasivaržyti tarpusavyje ir pademonstruoti savo žinias biologijos, gamtos apsaugos, ekologijos, kraštotvarkos ir miškininkystės srityse.Viktorinoje dalyvavo 36 klasės iš 31-os mokyklos, tad susidomėjimas buvo išties nemažas, tačiau ateityje konkurso organizatoriai į analogišką viktoriną tiksi pritraukti kur kas daugiau dalyvių. Siekiama šį konkursą-viktoriną paversti kasmetiniu reiškiniu, todėl jau pradedamos derybos su potencialiais rėmėjais. Plačiau...

 

SVARA.LT>Buvo apdovanoti "Atgal į gamtą" konkurso nugalėtojai: moksleivių žinios maloniai nustebino

Konkurso nugalėtojais tapo Kauno „Varpo“ gimnazijos IIIA ir IVA klasių jungtinė komanda (vadovė – mokytoja Pranė Stankevičienė); antrąją vietą užėmė Birštono gimnazijos IIB klasės komanda (vadovė – mokytoja Daiva Dabrišienė); trečiąją – Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos IIIG klasės komanda (vadovė – mokytoja Reda Kančienė); ketvirtąją – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijos IIIA, B ir C klasių jungtinė komanda (vadovė – mokytoja Jolanta Martinionienė). Konkurso rezultatų lentelė skelbiama KMAIK tinklapyje (https://www.kmaik.lt/news/622/84/ivyko-moksleiviu-ziniu-konkursas-Atgal-i-gamta) Plačiau...

 

SC.BNS.LT> Buvo apdovanoti „Atgal į gamtą“ konkurso nugalėtojai: moksleiviai maloniai nustebino

Mūsų visuomenėje dar niekada nebuvo tiek daug diskutuojama apie mus supančią aplinką, ekologines problemas ir aplinkai draugišką gyvenimo būdą kaip pastaraisiais metais. Tai labai sveikintina tendencija – juk tik nuo mūsų pačių priklauso, ar sugebėsime išsaugoti mūsų planetą, biologinę įvairovę, švarią ir saugią aplinką. Džiugu, kad šioms idėjoms neabejinga ir šalies jaunoji karta, kad tiek daug vaikų myli mišką, domisi gamta ir nori geriau pažinti jos paslaptis. Žinoma, šiais laikais itin madinga domėtis naujausiomis išmaniosiomis technologijomis, kompiuteriniais žaidimais, virtualia realybe, tačiau vaikų juk yra visokių – nuoširdžių, rūpestingų, smalsių...

Tokiems vaikams ir buvo skirtas birželio 11 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) ir partnerių organizuotas moksleivių žinių konkursas-viktorina „Atgal į gamtą!“.Viktorina rengta internetinėje Kahoot! platformoje, kurioje įvairių šalies mokyklų vyresniųjų klasių moksleivių komandos galėjo išbandyti jėgas, pasivaržyti tarpusavyje ir pademonstruoti savo žinias biologijos, gamtos apsaugos, ekologijos, kraštotvarkos ir miškininkystės srityse. Plačiau...

 

BIOKURAS.LT>ATGAL Į GAMTĄ! 

Š. m. birželio 11 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) organizavo moksleivių žinių konkursą “ATGAL Į GAMTĄ!”. Konkursas sulaukė didelio susidomėjimo ir dalyvavo net 37 klasės iš 31 šalies mokyklos!

KMAIK organizuoja nugalėtojų pasveikinimo ir apdovanojimų ceremoniją, kurios metu bus įteikti Padėkos raštai nuo LR Aplinkos ministerijos ministro ir KMAIK. Taip pat įvairūs įsteigti prizai nuo rėmėjų. Plačiau...

 

ANONSAS.LT>Nekilnojamojo turto specialisto profesija

Nekilnojamo turto specialistas - tai žmogus, kuris potencialiems klientams pristato namus, butus, žemės sklypus ar kitus NT objektus. Jis gali ne tik pristatyti, bet ir prižiūrėti, parengti pirkimo - pardavimo sutartis, būti sąjungininku tarp pirkėjo ir pardavėjo. Tokių žmonių poreikis šiuo metu itin didelis, nes vis daugiau žmonių pasirenka investuoti savo pinigus į nekilnojamą turtą. Plačiau...

 

ANONSAS.LT>Dizainerio profesija

Dėl jūsų meilės spalvoms, meniškos akies ir nepriekaištingo stiliaus pojūčio žmonės jus laiko kūrybiškais. Jaučiatės įkvėpti ir jums patinka išreikšti savo originalumą, sukurti vizualiai patrauklią aplinką, puikiai tai galite atskleisti mokydamiesi dizainerio profesijos.

Dizainerio profesija suteikia jums iššūkių, suteikia galimybių kurti, atskleisti save ir pajusti pasitenkinimą atlikus užduotį bei matant savo darbo rezultatus.

Tiesa sakant, dizainerio profesiją sudaro keli aspektai, ji reikalauja komunikacinių, techninių, analitinių, meninių ir reklamos įgūdžių. Populiariausios dizaino profesijos kryptys yra: želdynų dizainas, interjero dizainas, mados dizainas ir grafikos dizainas. Plačiau...

 

ANONSAS.LT>Sodininko profesija

Sodininkas yra sodo, parko ar bet kurio kito apželdinto tvarkomo objekto priežiūros specialistas. Sodininku gali būti asmuo, užsiimantis mėgėjiška namų sodininkyste, bet geriau - profesionalas, prižiūrintis jam priskirtą teritorijos plotą bei turintis atitinkamą kvalifikaciją. Kaip profesionalas, sodininkas gali dirbti privačiuose soduose, sodininkystės ūkiuose, miestų soduose, parkuose, medelynuose, šiltnamiuose bei organizacijose, kurios užsiima kraštovaizdžio dizainu ir panašia veikla. Plačiau...
 

MISKININKAS.EU > KMAIK – aiškią nišą turinti aukštoji, daug metų rengianti unikalių specialybių profesionalus 

Straipsnyje pristatoma Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, žurnalistė Rasa Liškauskaitė kalbina puikių rezultatų pasiekusias 2020-ųjų metų kolegijos absolventes miškininkes Indrę Paulavičiūtę ir Dianą Daugininkaitę, kolegijos direktorių Vaidotas Lygį. Plačiau...

 

LANDSCAPEDESIGNFEST.EU >Landšafto dizaino festivalis

Landšafto dizaino festivalis (http://landscapedesignfest.eu) > Landšafto dizaino festivalio „MAGENTA“ organizatoriai virtualių pokalbių „Taktiniai klausimai“ sesijoje kalbina aplinkos dizaino specialistą, agronomą, KMAIK lektorių, apželdinimo įmonės „Žali sodai“ įkūrėją Tautvydą Gurską. Pokalbio tema – vertikalusis želdinimas. Plačiau...

 

MISKININKAS.EU > Už mišką ir futbolą svarbiau tik šeima

Spauda Martyną Matijošką išsamiau pristato kaip profesionalų futbolo žaidėją, tačiau jaunas vyras gali didžiuotis ir kitais pasiekimais. Studijuodamas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje būsimasis miškininkystės specialistas atgaivino Studentų atstovybės veiklas, baigęs miškininkystės studijas žinias toliau gilina aplinkos organizavimo magistrantūros studijose Vytauto Didžiojo universitete, taip pat  įstojo į dar vienas bakalauro studijas – nekilnojamąjį turtą ir kadastrinius matavimus.Plačiau...

 

DELFI.LT>Apie Lietuvos miškų istoriją, jos nuopuolius ir pakilimus pasakoja KMAIK Miškininkystės katedros docentas dr. Albinas Tebėra

"Svarbiausia tinkamai valdyti turimus išteklius, žiūrėti į tolimą ateitį ir remtis faktais, o ne emocijomis – tuomet ir perspektyvos bus tikrai optimistiškos". Plačiau...

 

MISKININKAS.EU >INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas "BalticForBio"

Projekto „Baltic ForBio“ siekis – įvertinti biokuro potencialą projekte dalyvaujančių Baltijos jūros regiono (BSR) šalių miškuose.  Projekto trukmė – ketveri metai, visa veikla buvo suskirstyta į atskiras grupes (WP2, WP3, WP4, WP5). Prie projekto uždavinių įgyvendinimo prisijungė skirtingos, tačiau bendrų tikslų siekiančios miškininkystės mokslo ir mokymo įstaigos, miškų konsultavimo tarnybos, privačių miškų savininkų organizacijos iš Švedijos, Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos. Plačiau...

 

MISKININKAS.EU>Mano patirtis dalyvaujant floristinių darbų parodoje - konkurse "Žiemos puokštė"  

Magiškas  Šv. Kūčių ir Kalėdų laukimo metas paskatina žmones kūrybai,  beveik kiekvienas ima  dekoruoti savo namus, puošti aplinką, tampa išradingais menininkais ar floristais. Tradicinis konkursas „Žiemos puokštė“, kurį organizuoja Kauno miškų ir aplinkos inžinierijos kolegija, suteikia progą ne tik šventiškai dekoruoti savo namus, bet ir sudalyvauti konkurse, pasivaržyti  tarpusavyje, išmokti naujų dalykų, pradžiuginti kitus savo darbais, susirasti naujų draugų bei pasidalinti patirtimi.

Kolegijos parodoje – konkurse dalyvavau jau ketverius metus iš eilės. Iš pradžių sekėsi sunkokai, pirmus trejus metus sekė net nusivylimas ir nesėkmės, tačiau ketvirtąjį kartą, sukaupęs patirtį ir patobulinęs žinias, paruošiau puikų darbą,  kuris vyresnių klasių grupėje laimėjo prizinę trečiąją  vietą. Įkvėptas laimėjimo ėmiau skirti daugiau dėmesio floristikai, pradėjau daugiau kurti, domėtis sudėtingesnėmis technikomis, medžiagomis, komponavimu. Plačiau...

 

RESPUBLIKA.LT >Turizmo sektoriaus paskutinė viltis. Reikia išmokti persikvalifikuoti

Duodamas interviu dienraščiui "Vakaro žinios", Lietuvos gidų sąjungos prezidentas Linas Daubaras pasidžiaugė, kad šį rudenį į Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Želdynų dizaino specialybės pirmą kursą įstojo anksčiau turizmo srityje dirbusios 5 moterys. „Kol situacija lieka neapibrėžta, jos bent jau įgis naują specialybę. ... Praktika rodo, kad geriausiai per krizes atsiperka investicijos į save", - apibendrino L. Daubaras. Plačiau...
 
 

MISKININKAS.EU>Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos absolventai papildo miškininkų gretas

Šiemet Lietuvos miškininkų gretas papildė būrys KMAIK absolventų. Miškininkystės katedros docento Albino Tebėros nuomone, šių metų absolventų laida – viena geriausių per pastaruosius kolegijos veiklos dešimtmečius, todėl labai tikėtina, kad jie lygiuosis į iškiliausius šalies miškininkystės specialistus..... Plačiau...

 

BIOKURAS.LT>Paklausioms su energetika susijusioms KMAIK siūlomoms studijoms – daug valstybės finansuojamų vietų

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) kviečia rinktis su energetika glaudžiai susijusias Miškininkystės ir Hidrotechninės statybos studijų programas. Tai vienintelė šalies kolegija, siūlanti šias studijų programas! Dėl didelio specialistų poreikio, šioms studijų programoms skirta daug valstybės finansuojamų vietų, o darbdaviai žada palankias įdarbinimo sąlygas.... Plačiau...