KMAIK Alumni klubas

KMAIK Alumni klubo tikslai:

Palaikyti ir skatinti tvirtus KMAIK Alumnų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su KMAIK; bendradarbiauti su kitų Lietuvos bei užsienio kolegijų, universitetų ir kitų institucijų absolventų organizacijomis; prisidėti prie KMAIK veiklos vystymo bei plėtros; padėti užtikrinti aukštą KMAIK vykdomų studijų lygį; ugdyti KMAIK studentus bei alumnus atsakingais ir aktyviais pilietinės visuomenės nariais, siekiančiais teisinės valstybės idealo; siekti KMAIK bendruomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos; puoselėti esamas bei kurti naujas KMAIK alumnų tradicijas; atstovauti teisėtiems narių interesams ir juos ginti.

Oficialus pavadinimas: KMAIK Alumni klubas

Įstaigos kodas: 305183900

Teisinė forma: Asociacija

Buveinės adresas: Kauno r. sav., Girionių k., Liepų g. 1-1

Įregistravimo data: 2019-06-06

 

Naujienos (2021-04-09)

Kviečiame skirti paramą KMAIK Alumni klubui

Maloniai kviečiame skirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM) KMAIK Alumni klubo veikloms paremti. Tai šiemet galima padaryti iki liepos 1 dienos. Ši Jūsų parama leis klubui ir toliau sėkmingai vykdyti savo veiklą, garsinti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vardą, gražinti aplinką, vykdyti kitas kolegijai naudingas veiklas. 

Paramą galite skirti keliais būdais:

 • Paprasčiausiais ir greičiausias būdas - prašymus pateikti savarankiškai elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) ir užpildant FR0512 formą internetu (http://deklaravimas.vmi.lt)) arba; 

• Prašymus el. būdu galima pateikti ir atvykus į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti padės VMI darbuotojai, arba; 

• Užpildytus popierinius prašymus atsiųsti VMI paštu (adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai) arba tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui bet kuriame padalinyje. Paspaudę čia galite parsisiųsti PDF formato deklaraciją, kurią tereikia atsispausdinti, ranka surašyti savo duomenis ir pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Formos pildymui Jums tereikės žinoti KMAIK Alumni klubo paramos gavėjo kodą: 305183900.

Formos FR0512 (versija 04) Elektroninio Deklaravimo Sistemoje EDS pildymo eiga:

1. Prisijungę per internetinę bankininkystę prie savo banko sąskaitos pasirinkite E. Paslaugos-VMI deklaracijos-Prisijungti. Prisijunkite prie savo EDS paskyros. Yra ir kitų būdų prisijungti prie EDS (el. parašu, VMI priemonėmis ir pan.).
2. Spauskite „Pateikti dokumentą“, toliau „Pildyti dokumentą“, prie „Formos kodas“ įrašykite šį kodą: FR0512. Pasirinkite šią formą pildymui – „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
3. Užpildykite savo asmeninę informaciją 1, 2, 3v, 3p ir 4 laukeliuose. Laukelyje 5 įrašykite praeitus mokestinio laikotarpio metus (2020).
4. Pažymėkite 6S laukelį; 7 ir 9 laukelius žymėkite savo nuožiūra (jei norite paramą skirti ne vien klubui, tuomet skiriama procentinė dalis atitinkamai išskaidoma). 

5. Laukelyje E1 "Gavėjo tipas" parašykite 2

6. Laukelyje E2 įrašykite paramos Gavėjo identifikacinį numerį (kodą): 305183900

7. Laukelį E3 (Mokesčio dalies paskirtis) pildykite pagal poreikį. E3 laukelis užpildomas, kai pageidaujama nurodyti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, kokiam tikslui jis turėtų panaudoti skiriamą mokesčio dalį. Įrašomas gavėjo programos, meno ar sporto kolektyvo, padalinio (sutrumpintas) pavadinimas. Negali būti įrašomi vardai, pavardės ir daugiau kaip 2 skaitmenys.

8. E4 laukelyje įrašykite prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (pvz. 1,2%).

9. E5 laukelyje įrašykite, kiek metų norite skirti paramą KMAIK Alumni klubui. Ilgiausias galimas terminas - iki 2023 metų.

10. Spauskite "Pateikti".

Daugiau informacijos apie gyventojų pajamų mokesčio skyrimą: www.vmi.lt/cms/documents/10162/9625568/vmi-200417-gpm-instrukcija-spalv.pdf/3f7f3cb6-4d4f-4d08-a135-a2c5c5680c4b, www.vmi.ltwww.vmi.lt arba telefonu 1882.

Nuoširdžiai dėkojame!

KMAIK Alumni klubo Valdyba

 

Naujienos (2021-03-31):

2021 m. kovo 31 d. sušauktas neeilinis KMAIK Alumni klubo narių susirinkimas – mirus klubo Prezidentui ir Valdybos pirmininkui Jonui Mačiuliui, buvo renkamas naujas klubo Prezidentas ir Valdybos pirmininkas. Šioms garbingoms pareigoms vienbalsiai išrinktas KMAIK Alumni klubo Valdybos narys Kęstutis Bacvinka.

KMAIK Alumni klubo nariai prie mokyklos absolventų sodintų ąžuolų Girionių parke 2021 m. kovo 31 d. Klubo Prezidentas Kęstutis Bacvinka – antras iš kairės.

 

KMAIK Alumni klubo nariai prie Kolegijos akademinei bendruomenei dovanotos skulptūros 2021 m. kovo 31 d. Skulptūros autorius – KMAIK Alumni klubo narys Raimondas Uždravis (pirmas dešinėje).

Naujienos (2019-07-19):

2019 metų balandžio 24 d. įsteigtas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) Alumni klubas. Per daugiau kaip 90 metų skaičiuojančią istoriją mokykla ne kartą keitė savo pavadinimą (Alytaus aukštesnioji miškų mokykla; Vilniaus vidurinė miškų mokykla; Vilniaus miškų technikumas; Kauno miškų technikumas; Kauno Antano Kvedaro miškų technikumas; Kauno aukštesnioji miškų mokykla; Kauno aukštesnioji miškų mokykla ir Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija; Kauno aukštesnioji mokykla, Kauno aukštesnioji aplinkos inžinerijos mokykla, Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos ir žemėtvarkos kolegija; Hidrotechnikos koledžas, ir galiausiai - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija) ir statusą – nuo aukštesniosios iki aukštosios mokyklos; išgyveno kelias reformas – sujungimus ir atskyrimus. Šiandien Kolegija yra šalyje pripažinta miškininkystės ir aplinkos inžinerijos mokslo ir studijų institucija, kurios veikla grindžiama efektyvia studijų, taikomųjų tyrimų ir verslo sąveika. Šiuo metu KMAIK bendruomenę sudaro beveik 110 darbuotojų ir daugiau kaip 800 studentų.

KMAIK Alumni klubas kviečia prisijungti visus šios mokyklos istorijai ir ateičiai neabejingus absolventus. Tai ne tik puiki proga vėl susitikti buvusius kurso draugus, mylimus dėstytojus, atgaivinti prisiminimus iš nuostabių studijų metų, galiausiai – aplankyti savo Alma Mater, bet ir bendromis jėgomis prisidėti prie mokyklos klestėjimo, jos vardo garsinimo ir tolimesnės ateities kūrimo. Juk iš tiesų kartu galime daugiau!

 

INFORMACIJA NORINTIEMS STOTI Į KMAIK ALUMNI KLUBĄ

KMAIK Alumni klubo nariu gali tapti studijų baigimą Kauno miškų aplinkos ir inžinerijos kolegijoje (arba buvusiuose: Alytaus aukštesniojoje miškų mokykloje; Vilniaus vidurinėje miškų mokykloje; Vilniaus miškų technikume; Kauno miškų technikume; Kauno Antano Kvedaro miškų technikume; Kauno aukštesniojoje miškų mokykloje; Kauno aukštesniojoje miškų mokykloje ir Dubravos eksperimentinėje-mokomojoje miškų urėdijoje; Kauno aukštesniojoje mokykloje, Kauno aukštesniojoje aplinkos inžinerijos mokykloje, Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos ir žemėtvarkos kolegijoje; Hidrotechnikos koledže) patvirtinantį diplomą turintis asmuo, įsipareigojęs laikytis klubo Įstatų reikalavimų.

Sprendimą priimti į KMAIK Alumni klubą priima KMAIK Alumni klubo Prezidentas klubo narių susirinkimo arba Valdybos posėdžio metu. Asmuo, siekiantis tapti KMAIK Alumni klubo nariu, turi sumokėti simbolinį stojamąjį įnašą (10 EUR) ir pateikti Prezidentui šiuos dokumentus:

prašymą tapti KMAIK Alumni klubo nariu;

- užpildytą nario anketą;

- studijų baigimą liudijantį diplomą.

KMAIK Alumni klubo Prezidento Kęstučio Bacvinkos kontaktai: tel.: +370 686 19320; el. paštas: k.bacvinka@gmail.com

 

KMAIK Alumni klubo įsteigimas

2019 metų balandžio 24 d. Girionyse (Kauno raj.) įvyko Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) Alumni klubo steigiamasis susirinkimas. Susirinko kelių kartų šios mokyklos absolventai, ne vienas jų po studijų savo tolimesnį gyvenimą susieję su savo Alma Mater – dirba KMAIK administracijoje, dėstytojais. Susirinkimo metu KMAIK Alumni klubo Prezidentu vienbalsiai išrinktas Kauno Antano Kvedaro miškų technikumo absolventas, ilgametis Karmėlavos girininkijos (dabar priklausančios Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioniniam padaliniui) girininkas, aktyvus visuomenininkas, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Mačiulis (Prezidento pareigas ėjo iki 2021 m. kovo 11 d.). Steigiamajame susirinkime išrinkta KMAIK Alumni klubo Valdyba, kurios pirmininku taip pat išrinktas Jonas Mačiulis (Valdybos pirmininko pareigas ėjo iki 2021 m. kovo 11 d.).

Naujai įsteigto KMAIK Alumni klubo nariai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje 2019 m. liepos 19 d.

KMAIK ALUMNI KLUBO ĮSTATAI 

KMAIK ALUMNI KLUBO FINANSINĖS ATASKAITOS

  • 2020 m. (PDF)