Įsteigtas KMAIK Alumni klubas

Šių metų balandžio 24 d. Girionyse (Kauno raj.) įvyko Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (KMAIK) Alumni klubo steigiamasis susirinkimas. Susirinko kelių kartų šios mokyklos absolventai, ne vienas jų po studijų savo tolimesnį gyvenimą susieję su savo Alma Mater – dirba KMAIK administracijoje, dėstytojais. Susirinkimo metu KMAIK Alumni klubo Prezidentu vienbalsiai išrinktas Kauno Antano Kvedaro miškų technikumo absolventas, ilgametis Karmėlavos girininkijos (dabar priklausančios Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioniniam padaliniui) girininkas, aktyvus visuomenininkas, Kauno rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Mačiulis (daugiau apie Joną Mačiulį). Steigiamajame susirinkime išrinkta KMAIK Alumni klubo Valdyba, kurios pirmininku taip pat išrinktas Jonas Mačiulis.

Per daugiau kaip 90 metų skaičiuojančią istoriją mokykla ne kartą keitė savo pavadinimą (Alytaus aukštesnioji miškų mokykla; Vilniaus vidurinė miškų mokykla; Vilniaus miškų technikumas; Kauno miškų technikumas; Kauno Antano Kvedaro miškų technikumas; Kauno aukštesnioji miškų mokykla; Kauno aukštesnioji miškų mokykla ir Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija; Kauno aukštesnioji mokykla, Kauno aukštesnioji aplinkos inžinerijos mokykla, Lietuvos žemės ūkio universiteto hidrotechnikos ir žemėtvarkos kolegija; Hidrotechnikos koledžas, ir galiausiai - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija) ir statusą – nuo aukštesniosios iki aukštosios mokyklos; išgyveno kelias reformas – sujungimus ir atskyrimus. Šiandien Kolegija yra šalyje pripažinta miškininkystės ir aplinkos inžinerijos mokslo ir studijų institucija, kurios veikla grindžiama efektyvia studijų, taikomųjų tyrimų ir verslo sąveika. Šiuo metu KMAIK bendruomenę sudaro beveik 110 darbuotojų ir daugiau kaip 800 studentų.

KMAIK Alumni klubas kviečia prisijungti visus šios mokyklos istorijai ir ateičiai neabejingus absolventus. Tai ne tik puiki proga vėl susitikti buvusius kurso draugus, mylimus dėstytojus, atgaivinti prisiminimus iš nuostabių studijų metų, galiausiai – aplankyti savo Alma Mater, bet ir bendromis jėgomis prisidėti prie mokyklos klestėjimo, jos vardo garsinimo ir tolimesnės ateities kūrimo. Juk iš tiesų kartu galime daugiau!

KMAIK Alumni klubo Prezidentas Jonas Mačiulis (nuotrauka iš J. Mačiulio asmeninio archyvo)

KMAIK Alumni klubo nariai Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje 2019 m. liepos 19 d.

KMAIK Alumni klubo Įstatai (2019.04.24 d. redakcija)

KMAIK Alumni klubo finansinė ataskaita 2020.04.30