Akademinė etika

Etikos komiteto sudėtis:

Albinas Tebėra (komiteto vadovas), docentas, Miškininkystės katedra
a.tebera@kmaik.lm.lt

Kristina Javaitienė, studijų administratorė, Nekilnojamojo turto kadastro katedra
k.javaitiene@kmaik.lm.lt

Nerijus Marcinkevičius, lektorius, profesinio mokymo skyriaus vedėjas
n.marcinkevicius@kmaik.lm.lt

Aušra Tartilaitė-Paulauskienė, juristė
ausra.tartilaite@gmail.com

KMAIK Studentų atstovybės deleguotas studentas

 

Etikos komiteto veiklos nuostatai (PDF)

Akademinės etikos kodeksas (PDF, 1 priedas,  2 priedas)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos svetainė

Seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos prevencija