Informacinis centras kolegijoje veikia nuo 2003 m. Centro tikslai:

  • Organizuoti miškininkystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos įmonėms aktualius taikomuosius tyrimus, propaguoti mokslo naujoves, padėti įdiegti gamyboje modernias technologijas,
  • Organizuoti fondų finansuojamų projektų vykdymą,
  • Organizuoti specialistų kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo bei profesinių kvalifikacijų įgijimo kursus,
  • Plėtoti visuomenės švietimą, propaguojant aplinkosaugos idėjas.

Šią veiklą vykdo tokie sektoriai:
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sektorius organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus miškų urėdijų ir kitiems miškininkystės sektoriaus darbuotojams bei kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos specialistams.


Tarptautinių ryšių vadovė

Livija Grikietis

    international@kmaik.lt
    Tel. 8-608-91-312

    Liepų g. 1- 204, Girionys

 

 


Projektų ir konsultacinės veiklos vadovė

Dr. Sinilga Černulienė

    s.cernuliene@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383 082; mob. 8-685-84542

    Liepų g. 1- 204, Girionys

 

 


Mokslinių tyrimų organizavimo vadovas

Dr. Vytautas Bareika

        v.bareika@kmaik.lt
        Tel. 8-37-383 082

        Liepų g. 1- 110, Girionys

 

 


Viešųjų ryšių vadovė

Žeta Bazarienė

    z.bazariene@kmaik.lt
    Tel. 8-37-383 082

    Liepų g. 1-204, Girionys