Informacinis centras kolegijoje veikia nuo 2003 m. Centro tikslai:

  • Organizuoti miškininkystės, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos įmonėms aktualius taikomuosius tyrimus, propaguoti mokslo naujoves, padėti įdiegti gamyboje modernias technologijas,
  • Organizuoti fondų finansuojamų projektų vykdymą,
  • Organizuoti specialistų kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo bei profesinių kvalifikacijų įgijimo kursus,
  • Plėtoti visuomenės švietimą, propaguojant aplinkosaugos idėjas.

Šią veiklą vykdo tokie sektoriai:
Specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sektorius organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus miškų urėdijų ir kitiems miškininkystės sektoriaus darbuotojams bei kraštotvarkos ir aplinkos inžinerijos specialistams.


Projektų ir konsultacinės veiklos vadovė

Dr. Sinilga Černulienė

    s.cernuliene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383 082; mob. 8-685-84542

    Liepų g. 1- 204, Girionys

 

 


Tarptautinių ryšių vadovė

Livija Grikietis

    international@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-608-91-312

    Liepų g. 1- 204, Girionys

 

 


Mokslinių tyrimų organizavimo vadovas

Dr. Vytautas Bareika

        v.bareika@kmaik.lm.lt
        Tel. 8-37-383 082

        Liepų g. 1- 110, Girionys

 

 


Viešųjų ryšių vadovė

Žeta Bazarienė

    z.bazariene@kmaik.lm.lt
    Tel. 8-37-383 082

    Liepų g. 1-204, Girionys