Medžiagų atsparumo laboratorija

Šioje laboratorijoje vyksta inžinerinių konstrukcijų dalyko pratybos ir (arba) seminarai:

  1. Lenkiamų ir gniuždomų medinių elementų skaičiavimas,
  2. Lenkiamų ir gniuždomų metalinų elementų skaičiavimas,
  3. Lenkiamų ir gniuždomų gelžbetoninių elementų skaičiavimas,
  4. Lenkiamų betoninių ir gelžbetoninių elementų bandymai.

Medžiagų atsparumo laboratorijos prietaisai

Laboratorijoje yra pilnai sukomplektuota įranga medžiagoms ir konstrukcijoms tirti ardančiais ir neardančiais metodais. Turimi fotografijų komplektai, kuriuose užfiksuotos teoriniame kurse nagrinėjamos konstrukcijos.

 Konstrukcinė analizė. Šiuo metu konstrukcijoms skaičiuoti dažnai naudojami kompiuteriai. Projektavimo praktikoje naudojamas kompiuterines programas naudoti mokymo procese neefektinga, nes jomis skaičiuojant konstrukcijas pateikiami tik galutiniai skaičiavimo rezultatai. Studijuodamas anksčiau paminėtas disciplinas, studentas turi mokėti įvairias konstrukcijas apskaičiuoti ir rankiniu būdu. Skaičiuojant konstrukcijas LŽŪU Statybinių konstrukcijų katedros autorių paruoštais kompiuterinės programos moduliais be galutinių skaičiavimo rezultatų pateikiami ir tarpiniai skaičiavimo rezultatai, kurie yra suderinti su studento savarankiško darbo užduotimis.  Paruoštos kompiuterinės programos dėka studentai taupo laiką, nes greičiau surandama rankinio sprendimo metu padaryta klaida, išvengiama tolimesnių klaidingų skaičiavimų.

Konstrukcinei analizei naudojami optimalių statiškai neišsprendžiamų metalinių rėmų bei santvarų, statiškai išsprendžiamų medinių santvarų apskaičiavimo (esant daugkartiniam apkrovimui) kompiuterinės programos moduliai. Metalinių konstrukcijų elementams parenkami standartiniai profiliai iš pasirinkto profilių sąrašo.