Sodmenų selekcijos-sėklininkystės objektų įveisimui auginimas

Įvairių medžių rūšių spygliuočių ir lapuočių skiepyti sodinukai auginami 0,13 ha polietileno plėvele dengtuose šiltnamiuose. Čia kasmet skiepijama 10 – 12 tūkst. pušies, eglės, ąžuolo, juodalksnio, liepos ir kitų rūšių medelių. Po skiepijimo medeliai šiltnamiuose auginami 1 – 3 metus. Vėliau jie perkeliami į Lietuvos miškų urėdijose veisiamas sėklines plantacijas. Kasmet į plantacijas perkeliama vidutiniškai 6 – 7 tūkst. prigijusių skiepytų medelių, įveisiant 25 – 30 ha sėklinių plantacijų.
Praktikos metu susipažįstama su spygliuočių ir lapuočių įskiepių (šakučių) paruošimu, skiepijimo metodika, bei skiepytų sodinukų su uždara šaknų sistema auginimo technologija.