ERASMUS vizitas į Portugalijos Portalegrės politechnikos institutą

Rugsėjo  27- spalio 1 dienomis Portugalijoje, Portalegrės Politechnikos institute KMAIK lektoriai Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Linas Daubaras skaitė paskaitas apie  Lietuvos kraštovaizdžio tipus, elementus bei turizmo infrastruktūros projektavimą kaip kraštovaizdžio architektūros projektų sudedamąją dalį.

Lektoriai taip pat turėjo galimybę dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Garden Transmissions“ Lisabonoje, klausyti pranešimus apie patirties perdavimo „mechanizmą“ per parkų kūrimo meną, praktinės išvykos metu analizuoti bei kintant apšvietimo galimybėms fiksuoti „Fronteira“ rūmų senosios ir naujosios parko dalies želdinių bei mažosios architektūros kompozicijas.
Stiprinant bendradarbiavimo ryšius tarp dviejų institucijų, Portalegrės Politechnikos instituto dėstytojai su moksliniais pranešimais ir paskaitomis studentams pakviesti apsilankyti KMAIK‘e. 

***

ERASMUS+  vizitas Varšuvos gyvybės mokslų universitete (SGGW)

Spalio 28 – 30 dienomis Hidrotechninės statybos katedros dėstytojai doc. dr. Ernesta Liniauskienė ir doc. dr. Raimondas Šadzevičius pagal Erasmus+ mainų programą buvo išvykę į Varšuvos gyvybės mokslų universitetą (SGGW). Ten kolegijos dėstytojai ne tik skaitė paskaitas hidrotechninės statybos bei atsinaujinančių energijos išteklių temomis, bet ir aplankė Civilinės ir aplinkosaugos inžinerijos fakulteto, Vandens centro laboratorijas, auditorijas. Intensyviai bendravo bei diskutavo su kolegomis iš Vandens centro ir Civilinės ir aplinkosaugos inžinerijos fakulteto hidrotechnikos klausimais. Po įvykusių turiningų diskusijų su SGGW universiteto dėstytojais, buvo susitarta dėl atsakomojo lenkų dėstytojų vizito į KMAIK.

***

ERASMUS vizitas į Vengrijos universitetą

2019 m. spalio 14 – 18 dienomis Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros dėstytojai lankėsi Vengrijoje. Katedros vedėja Asta Doftartė ir lektorius Linas Daubaras, siekdami suaktyvinti bendradarbiavimą, buvo išvykę į St. Ištvan universitetą Budapešte. Tai vienintelė Vengrijos aukštoji mokykla, turinti kraštovaizdžio architektūros programą. Universitete galima įgyti bakalauro, magistro ir mokslų daktaro laipsnius.

Prieš penkerius metus pasirašyta KMAIK ir St. Ištvan bendradarbiavimo sutartimi yra pasinaudoję 2 mūsų studentai, kurie labai gerai įvertino ir Vengrijoje įgytas žinias, ir gyvenimo bei mokymosi sąlygas.

 Taip pat KMAIK svečiavosi ir pranešimą konferencijoje skaitė St. Ištvan universiteto dėstytojas dr. Zsombor Boromisza, o KMAIK dėstytojai ten skaitė paskaitas 2015 metais.

Paskutinio vizito metu L. Daubaras St. Ištvan universitete studijuojantiems užsienio studentams skaitė paskaitas, kurių tema“ Tourism infrastructure in Landscape Design“ (Turizmo infrastruktūra kraštovaizdžio architektūroje), taip pat papasakojo apie bendrą kraštovaizdžio architektūros situaciją Lietuvoje.

Dabar lauksime atsakomojo St. Ištvan universiteto dėstytojų vizito į KMAIK.

***

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos 2019 m. II kurso studentų praktika Olandijoje 

Vieta: Olandija, Zelandijos provincija, Gusas.

Darbovietė: Dolmans landscaping group.

Periodas: 2019 m. kovo 19 d. – gegužės 19 d.

Praktikantų skaičius: 5.

Darbas: 

•Želdynų ir aplinkos vertinimas pagal VEKS sistemą.
•Viešųjų erdvių priežiūra (augalaų sodinimas , žolės pjovimas, ravėjimas, lapų pūtima , piktžolių deginimas nuo trinkelių su specialia įranga, gyvatvorių formavimas, dirvos paruošimas (kultivavimas) ir t.t.)

Plačiau...

 

***

Vizitas į Peru, Inca Garcilaso De la Vega universitetą

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos docentė dr. Dalia Perkumienė, spalio 28 - lapkričio 5 d. d. pagal LINO-LT projektų programą lankėsi Inca Garcilaso De la Vega universitete (Lima, Peru).

Vizito tikslas tarptautiškumo didinimas, naujų partnerių paieška, siekiant bendrų tarptautinių projektų.

Vizito metu docentė Dalia Perkumienė taip pat dalyvavo tarptautiniame GIDEPA organizuojamame renginyje “XI Lotynų Amerikos teisės konvencija/I Euro-Amerikos teisės konvencija” bei naujų tarptautinių partnerių paieška, projektų paraiškų rengimo ir pateikimo klausimais. Spalio 31 bei lapkričio 2 dienomis vyko apvalaus stalo diskusijos projektų inicijavimo ir organizavimo tema. Renginio metu vyko įvairūs susitikimai, parodos, paskaitos, knygų ir projektų pristatymai, taip pat susitikimai su akademine bendruomene, studentais, taip pat su teisininkais praktikais.

Susitikimų metu užmegzti nauji kontaktai su Peru bei kitų Lotynų Amerikos šalių (Čilės, Meksikos, Venesuelos, Kolumbijos, Argentinos bei Brazilijos), taip pat su ES Vengrijos, Portugalijos bei Ispanijos atstovais, pasidalinta patirtimi, tartasi dėl bendradarbiavimo akademinėje srityje.

Skaitytas mokslinis pranešimas, Inca Garcilaso De la Vega universiteto moksliniame leidinyje publikuotas straipsnis „Sutuoktinių neturtinių santykių teisinis reguliavimas“.

Vizito į Inca Garcilaso De la Vega universitetą metu sutarta dėl bendradarbiavimo mokslinėje akademinėje srityje: bendrų projektų, mokslinių publikacijų rengime, konferencijų bei seminarų organizavime. Buvo pristatyti moksliniai žurnalai, diskutuota dėl studentų mainų bei dėstytojų akademinių vizitų. Taip pat užmegzta naujų kontaktų su Pietų Amerikos teisės krypties mokslininkais.

 

 

Stažuotė Miškų tyrimų institute Salonikuose, Graikijoje

2018 m. birželio 18-22 dienomis KMAIK dėstytoja, jaunesnioji LAMMC Miškų instituto mokslo darbuotoja V.Gudynaitė-Franckevičienė stažavosi Miškų tyrimų institute Salonikuose, Graikijoje. Erasmus+ stažuotės tikslas – pagilinti plantacinės miškininkystės žinias, praktinius gebėjimus renkant ir analizuojant duomenis, atliekant eksperimentus. Viešnagės metu buvo aplankyti įvairaus amžiaus eksperimentiniai siauralapio uosio, paulovnijos želdiniai bei valstybės valdomos tuopų, paulovnijos bei juodosios pušies plantacijos. Aptartos dažniausiai pasitaikančios plantacinių miškų įveisimo ir priežiūros klaidos lemiančios mažą tokių medynų produktyvumą, atsparumą įvairiems gamtiniams stresoriams didinančios priemonės, naujų medžių rūšių pritaikymas plantacijų auginimui. Diskutuota apie galimas naujas tyrimų kryptis, bendrus projektus. Stažuotei vadovo Miško genetikos, selekcijos ir biotechnologijų laboratorijos mokslininkas dr. Konstantinos Spanos.

 

Vizitas Turkijos Anadolu universitete

Socialinių-humanitarinių mokslų katedros docentė Dalia Perkumienė pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų programą nuo 2015-04-09 iki 2015-04-16 Turkijos Anadolu universitete skaitė paskaitų ciklą tema "Tarptautinės privatinės teisės aktualijos", susitiko su teisės fakulteto dekanu Prof. dr. Yuksel Kocadoru bei Ekonomikos fakulteto Tarptautinių santykių vadovu Dr. Erhan Akdemir. Vyko susitikimai su universiteto akademine bendruomene, lankytasi tarptautiniame skyriuje, universiteto bibliotekose, socialiniu partneriu įmonėse. Susitikimu metu kalbėta dėl tolesnio bendradarbiavimo galimybių, vykdant studentų bei dėstytojų mainų veiklą, inicijuojant bendrus projektus, o taip pat tartasi dėl mokslinių straipsniu publikavimo galimybių.

 

Vizitas pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų programą


Kraštovaizdžio architektūros ir rekreacijos katedros lektoriai Ingė Auželienė, Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Linas Daubaras pagal ERASMUS+ dėstytojų mainų programą nuo 2015-03-22 iki 2015-03-27 viešėjo didžiausiame Vengrijos Corvinus universitete, Budapešte.
Jie skaitė paskaitų ciklą apie Lietuvos kraštovaizdžio ypatumus, teisinį želdynų reglamentą, želdynų projektų rengimą bei naujausias vyraujančias tendencijas.
Susitikimu metu su universiteto akademine bendruomene buvo aptartas abipusis bendradarbiavimas, studentų bei dėstytojų mainai, bendri ateities projektai, želdynų dizaino specialybės studentų galimybės tęsti mokslus magistro studijose.
Po šio vizito jau pasirašyta sutartis dėl Želdynų dizaino II kurso studento Manto Majausko studijų Corvinus universitete pagal Erasmus+ programą.

Vizitas Latvijos žemės ūkio universitete


Rugsėjo 22 – 26 dienomis Nekilnojamojo turto kadastro katedros dėstytojos Edita Abalikštienė ir Kristina Javaitienė lankėsi Jelgavoje esančiame Latvijos žemės ūkio universitete, Žemėtvarkos ir geodezijos katedroje.
K. Javaitienė žemėtvarkos studijų programos visų kursų bakalaurams papasakojo apie kolegiją bei skaitė paskaitą „Smulkaus ir vidutinio verslo organizavimo“ tema. E. Abalikštienė supažindino su „Apleistų žemių kartografinės medžiagos ir statistinių duomenų analize“. Apleistų žemių tema aktuali ir Latvijoje, tad po paskaitos prasidėjo įdomi ir ilga diskusija šia tema tiek su universiteto dėstytojais, tiek su studentais.
Vizito metu taip pat išklausytas iš Lvovo atvykusio profesoriaus Igorio Trevoho, Ukrainos Geodezijos ir kartografijos draugijos prezidento, paskaitų ciklas. Profesorius taip pat papasakojo apie Lvovo nacionalinį politechnikos universitetą.
Vizito metu aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės tiek su Latvijos žemės ūkio universitetu, tiek su Lvovo nacionaliniu politechnikos universitetu.