2020-03-18
 

University of Szeged, Hungary

Nevertheless we can accept your students’nomination but please also follow the information concerning it regularly updated on the site of our university:

https://u-szeged.hu/english

It is my pleasure to inform you on our nomination and application deadlines for incoming Erasmus students applying for the 1st semester of the academic year 2021/2022 and the whole academic year:

1. We extended the nomination deadline to 15 June 2021.

Please use our excel nomination sheet /Nomination file for incoming students (1st semester, academic year 2021/2022)

I kindly ask you to fill in the form with the relevant data of your students applying to the University of Szeged, and send it back not later than 15 June 2021 to the following e-mail address: peto.agnes@szte.hu  Please use this form as an obligatory one. Thank you.

Nomination file for incoming students (1st semester, academic year 2021/2022)
Extended nomination deadline: 15 June, 2021,
Extended application deadline: 30 June, 2021

2. Kindly find attached the leaflet of our university and the info letter about our application procedure, deadlines, Orientation Week, etc. which you are asked to forward to your nominated students.

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/letolt/leaflet_2021_exchange.pdf

Students are required to provide a language certificate (OLS or other) in B2 in the language of their studies attached to their application materials.

3. The application deadline for students nominated to study at the University of Szeged in the 1st semester of the academic year 2021/22 or the whole academic year is 30 June 2021.

For more information please visit our website:

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html

If you have any questions please do not hesitate to contact Ms. Agnes Peto, student adviser: peto.agnes@rekt.szte.hu

Tel: +36 62 546-366

Please also see our videos and get a glimpse of the university life and our city:

For our new incoming students: Welcome to the University of Szeged

 For our new incoming students: Learn About the SZTE Service Units
For our new incoming students: A Guided Tour in Szeged: Famous Spots and Points of Interest

We are looking forward to welcoming your students in Szeged!

With best regards,

Ms. Ágnes Pető

Student Adviser

University of Szeged

International Mobility Centre

H-6720 Szeged, Dugonics tér 13., Hungary

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/eindex.html

 
 
2020-03-17 
 
Tarptautinės praktikos Lituanistinėse mokyklose ir bendruomenėse užsienyje

Kviečiame į informacinį seminarą studentus besidominčius Tarptautinių praktikų lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje galimybe.

Renginys vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje š. m. Balandžio 7 d. 14 val.

Renginio metu pristatysime Tarptautinės praktikos galimybes, aptarsime paraiškos teikimo procedūrą bei atrankos procesą. Taip pat mielai atsakysime į Jūsų klausimus.

Registracija į renginį.

Renginio programa bei nuoroda bus išsiųsta tik užsiregistravusiems dalyviams.

 
 
2021-03-10
 

Dalyvaujantys Erasmus+ programoje ir turintys individualių poreikių gali teikti paraišką papildomai paramai gauti.

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

  • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio: vizitams pas gydytoją, procedūroms (fizioterapija, masažai ir pan.), pritaikyto kambario nuomai, kelionės išlaidoms pritaikytu transportu, mėnesiniam viešojo transporto bilietui, lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/

Pagarbiai

Valda Liudavičienė

Projektų koordinatorė

valda.liudaviciene@smpf.lt

Tel.  8 685 74067

 
2021-03-10
 

ISAG-European Business School, in Porto, Portugal

We would be very happy to receive your students in ISAG in the next academic year of 2021/2022, for an exchange semester/full year in Porto! That way, I am pleased to information that our nominations are open.

Please send your nominations to our IRO (iro@isag.pt) , with the following information:
- Student name;
- Email address;
- Gender;
- Year and field of study;
- Period of exchange;

Nomination deadline (Fall Semester): 30th June.

Application deadline (students have to send all the requested documents): 16th July.

Kind regards,

Mariana Sousa

Coordenadora Mobilidades Incoming

Incoming Mobilities Coordinator

ISAG – European Business School

Rua de Salazares, 842

4100-442 Porto, Portugal