Projektas "Biologinių priedų panaudojimo skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos eroziją" Nr. 14PA-KK-18-1-03463-PR001

Projektas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“  veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Projekto pradžia 2019-01-25, projekto įgyvendinimo terminas 2021-12-31.

Vamzdynų klojėjų montuotojų ir ekskavatoriaus operatorių – mechanikų profesinės kompetencijos ugdymas ir jų kvalifikacijos tobulinimas BPD2004-ESF-2.2.0-02-05/0160

Projekto vykdymo laikas: 2007 vasario mėn. – 2008 m. birželio mėn.
Projektui įgyvendinti iš ES socialinio fondo skirta 229 939 Lt