Viso medžio smulkinimo biokurui technologijos parengimas ir rekomendacijos šios technologijos įdiegimui Lietuvos miškų ūkyje
Darbo vadovas – dr. Albinas Tebėra
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija
 
Baltalksnynų, drebulynų, naudojamų biokuro gamybai, taikant įvairias technologijas ekonominės naudos įvertinimas.
Darbo vadovas – dr. Albinas Tebėra
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija
 
Medienos kuro pasiūlos ir paklausos įvertinimas ir pasiūlymų vietiniais medienos ištekliais pagrįstų energijos gamybos pajėgumų darniai plėtrai parengimas.
Darbo vadovas – dr. Albinas Tebėra
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija

Plačiau rasite čia                    

Rekomendacijos miško sodmenų laikymo šaldytuve procesui optimatizuoti
Supervisor – Evaldas Survila
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija

Standartų „Medienos ruoša. Terminai ir apibrėžimai“ parengimas
Darbo vadovas – dr.Albinas Tebėra
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija

Sodmenų auginimo atviro grunto daigynuose technologijų parengimas
Darbo vadovas – Evaldas Survila
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija

Eglynų sortimentinės struktūros modelių, suderintų su Europos standartų reikalavimais, parengimas
Darbo vadovas – Dr. Albinas Tebėra
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija

Danielių, muflonų aklimatizacijos ir gausinimo galimybės Alytaus miškų urėdijos miškuose
Darbo vadovas – Zenonas Janulaitis
Užsakovas - VĮ Alytaus miškų urėdija

Elninių žvėrių gausa, metinis prieauglis, bandų struktūra
Darbo vadovas – Zenonas Janulaitis
Užsakovas – VĮ Kauno miškų urėdija

Prevencinės priemonės VĮ Šiaulių miškų urėdijos vainagių medelyno sanitarinei būklei gerinti
Darbo vadovas – Henrikas Stravinskas
Užsakovas – VĮ Šiaulių miškų urėdija

Miško kirtimo atliekų panaudojimo galimybių įvertinimas
Darbo vadovas – Dr. Albinas Tebėra
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija

Rekomendacijų ir normatyvų beržų ir juodalksnių pjautinųjų rąstų ir fanermedžių kokybės klasifikavimui parengimas
Darbo vadovas – Dr. Albinas Tebėra
Užsakovas – LR Aplinkos ministerija

Beržynų sortimentinės struktūros modeliavimas
Darbo vadovas – Dr. Albinas Tebėra
Užsakovas – VĮ Valkininkų miškų urėdija

Aktualizuoti ir išplėsti miško ūkio urėdijų specialistų duomenų bazę
Darbo vadovas - Dr. Albinas Tebėra
Užsakovas - LR Aplinkos ministerija

Šiaulių miškų urėdijos rekreacinės paskirties teritorijos įvertinimas ir ūkinių priemonių projektavimas
Darbo vadovas – Henrikas Stravinskas
Užsakovas – VĮ Šiaulių miškų urėdija

Miškų našumo dinamikos vertinimo metodų ir normatyvų parengimas
Darbo vadovas - dr.Albinas Tebėra
Užsakovas - Generalinė miškų urėdijas prie LR Aplinkos ministerijos

Miško kirtimo atliekų matavimo ir tūrio nustatymo metodikos parengimas
Darbo vadovas - dr.Albinas Tebėra
Užsakovas - Generalinė miškų urėdijas prie LR Aplinkos ministerijos

Miško kirtimo atliekų apskaičiavimo modelis
Darbo vadovas - Dr. Albinas Tebėra
Užsakovas - VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas

Rekomendacijos medelynų apsauginėms juostoms formuoti
Darbo vadovas - Evaldas Survila
Užsakovas - VĮ Tauragės miškų urėdija, (Remia Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas)

Ištirti skaitmeninės fotografijos panaudojimo apvaliosios medienos tūrio nustatymui galimybes
Darbo vadovas - Dr. Albinas Tebėra
Užsakovas - UAB „Liforė“