Juostos upės pirmojo vienpakopio slenksčio mokslinė-techninė ekspertizė
Darbo vadovas – Vitas Damulevičius
Užsakovas – Anykščių savivaldybė

 

Joniškio raj. Maldenių ir Beržėnų tvenkinių hidrologiniai tyrinėjimai
Darbo vadovas - Vitas Damulevičius
Užsakovas - Joniškio raj. savivaldybės administracija

 

Kauno technologijos universiteto Pastrėvos aeracijos mokslinių tyrimų stotis Kaišiadorių t. Sav. Bačkonių k. esančių hidrotechnikos statinių techninės būklės ekspertizė
Darbo vadovas - Vitas Damulevičius
Užsakovas - Kauno technologijos universitetas