Nuo 2003 m. Kolegijoje pradėti vykdyti taikomieji moksliniai tyrimai. Atliekami užsakomieji tiriamieji darbai, rengiami projektai (želdynų, parkų, medelynų ir kt.) taip pat atliekamos įrenginių ar technologijų ekspertizės. Daugiausiai šie darbai plėtojami miško darbų technologijų ir aplinkos inžinerijos srityse. Kasmet vykdomos 7-10 taikomųjų tyrimų temų. Pagrindiniai šių darbų užsakovai – VĮ miškų urėdijos, LR Aplinkos ministerija, savivaldybės bei įvairios gamybinės įmonės.