Šiaulių miškų urėdijos daigyno – medelyno rekonstrukcijos ir plėtros projektas
Darbo vadovas – Evaldas Survila
Užsakovas –VĮ Šiaulių miškų urėdija

Miško atkūrimo gaisravietėje, esančioje Pageležių girininkijoje, projektas
Darbo vadovas – Evaldas Survila
Užsakovas – VĮ Jonavos miškų urėdija

VĮ Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos medelyno plėtros projektas
Darbo vadovas - Evaldas Survila
Užsakovas - VĮ Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija

Jurbarko miškų urėdijos medelyno įrengimo projektas
Darbo vadovas - Evaldas Survila
Užsakovas - VĮ Jurbarko miškų urėdija

Augustino Rakausko sodybos, esančios Vazgaikiemio kaime (Prienų raj.) dalies teritorijos apželdinimo projektas ir jo įgyvendinimas
Darbo vadovas - Evaldas Survila
Užsakovas - A.Rakauskas

Parengti dešimties Kėdainių raj. seniūnijų administracinių centrų želdynų sutvarkymo ir apželdinimo schemas
Darbo vadovas - Zenonas Janulaitis
Užsakovas - Kėdainių raj. savivaldybės administracija

VĮ Tauragės miškų urėdijos vidaus kelių rekonstrukcijos aplinkosauginių aspektų vertinimas
Darbo vadovas - dr.Gražina Žibienė
Užsakovas - VĮ Tauragės miškų urėdija

Druskininkų miškų urėdijos mokymoir informacijos centro „Girios aidas“ aplinkos sutvarkymo ir apželdinimo projektas
Darbo vadovas - Zenonas Janulaitis
Užsakovas - Druskininkų miškų urėdija

Elektrėnų miesto žaliųjų plotų rekonstrukcijos projektas ir įgyvendinimas
Darbo vadovas - Evaldas Survila
Užsakovas - UAB “Vita activa”

Šakių miesto skvero ir paežerės teritorijos, Lekėčių miestelio skvero, Kudirkos Naumiesčio miesto skvero ir pagrindinės Tilto gatvės želdinių pertvarkymo projektas
Darbo vadovas - Zenonas Janulaitis
Užsakovas - Šakių raj. Savivaldybė