Stažuotė NASA „Ames“ mokslinių tyrimų centre

Norime pranešti, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskelbė konkursą studentams dėl stažuočių NASA „Ames“ mokslinių tyrimų centre, kurios numatomos 2018 metų rudenį.

Numatoma rudens stažuotės trukmė – 16 savaičių (2018 m. rugpjūčio 27 d. – gruodžio 14 d.).

Dalyvauti konkurse turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys mokslo ir studijų institucijose bakalauro arba magistro laipsnį suteikiančiose gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijų programose (angl. STEM). Dalyviai turi būti ne paskutinio kurso studentai. Iš NASA pasiūlyto sąrašo konkurso dalyviai turi pasirinkti bei argumentuotai nurodyti prie kokių pasiūlytų projektų norėtų dirbti, kokią turi patirtį šioje srityje.

Siekiantiems dalyvauti konkurse yra keliamas reikalavimas puikiai mokėti anglų kalbą, turėti ne žemesnį nei 8 iš 10 balų studijų rezultatų vidurkį už visus praėjusius semestrus.

Paraiškas konkursui galima teikti iki 2018 m. kovo 28 d. 16:30 val. 

Daugiau informacijos apie konkursą galite rasti MITA svetainėje.