Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2019“

 
 
2019 m. gegužės 7 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyks studentų tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtotvarkos aktualijos 2019“, kurios metu studentai pasidalins savo idėjomis, įžvalgomis bei tyrimų rezultatais nagrinėjant gamtotvarkos ir aplinkotvarkos problemas.
Konferencijos kryptys: 
•Saugomos teritorijos;
•Gamtinis turizmas;
•Aplinkos inžinerija;
•Ekologija;
•Miško naudojimas;
•Atsinaujinantys energetiniai ištekliai;
•Teritorijų planavimas;
•Kraštovaizdžio architektūra.
•Teisinis reglamentavimas.
 
Konferencijos pradžia – 10 val. 403 aud. 
 
Kviečiame studentus ir dėstytojus dalyvauti!