Mendelio universiteto įkūrimo 100-metis

Gegužės 13 - 15 dienomis Čekijoje, Brno mieste esančio Mendelio universiteto įkūrimo 100-čio proga buvo organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Public Recreation and Landscape protection – with sense hand in hand“, kurioje dalyvavo Čekijos, Lenkijos, Italijos, Slovakijos, Lietuvos mokslininkai, dėstytojai bei rekreacijos specialistai.

KMAIK lektoriai Vaida Vaitkutė Eidimtienė ir Linas Daubaras skaitė pranešimus, parengtus pagal savo tyrimų ir dėstomų dalykų temas. Vaida Vaitkutė Eidimtienė parenge mokslinį straipsnį bei pranešimą „Sociocultural aspects of cityscape dominants change and perception”, o Linas Daubaras paruošė pranešimą „Curonian Spit National Park – UNESCO Heritage“. 

Ta proga buvo išleistas konferencijos leidinys, kurį sudaro net 82 rekreacinės aplinkos tyrimams skirti moksliniai straipsniai. Išsamiau aptartos kraštovaizdžio apsaugos ir naudojimo, miško rekreacijos, reljefo įvairovės, augalijos, gamtos apsaugos bei poilsinių statinių teisinio reglamentavimo temos.  

Spalio 6 – 12 dienomis dvi Mendelio universiteto dėstytojos - kraštotvarkos specialistės - lankysis KMAIK.