Konferencija Erasmus+ programos studentams

Kolpingo kolegija kviečia Erasmus+ programos studentus ir studentus užsieniečius dalyvauti kasmetinėje tarptautinėje studentų konferencijoje „Teorija ir praktika: studentų įžvalgos“, kuri vyks 2019 m. lapkričio 14 d., Kaune.

Pristatymai ir straipsniai organizatoriams turėtų būti siunčiami iki 2019 m. lapkričio 5 d. el. paštu konferencija@kolpingokolegija.lt. Galima parengti tik straipsnį. Dalyvavimas konferencijoje ir publikavimas yra nemokami.

Informacija apie konferenciją pateikta prieduose: Kvietimas, Invitation