Jaunojo tyrėjo diena ,,Aš – jaunasis mokslininkas“

2019 m.  spalio 9 d. Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykloje vyko Kauno 5-12 klasių moksleivių jaunojo tyrėjo diena ,,Aš – jaunasis mokslininkas“, bei gamtamokslinis protų mūšis

,,Tiriu. Pažįstu. Saugau“. Į renginį susirinko daugiau nei 300 moksleivių.

Savo patyrimines veiklas mokiniams pristatinėjo įvairių aukštųjų mokyklų atstovai bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Kraštovaizdžio architektūros  ir rekreacijos katedros studentai. Renginio metu mokiniai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, kartu sus dudentais tyrinėjo augalų ląsteles, bandė iš kvapo ar skonio atpažinti augalus bei turėjo galimybę savo rankomis paliesti gyvybės paslaptį, suvokti jos veikimo mechanizmą, įtvirtinti ir praplėsti savo teorines žinias.