Netekome Jono Railos

Ketvirtadienį, spalio 29-ąją, mus pasiekė liūdna žinia. Amžinybėn iškeliavo ilgametis Kolegijos darbuotojas, buvęs Ūkio tarnybos vadovas Jonas Raila (1942-2020).

25 metus Jonas atidavė Kolegijai ir neklysdami galime teigti, kad laikė ją savo antraisiais namais. Ne vien todėl, kad darbas buvo susijęs su nuolatiniais didelės įstaigos ūkio tvarkymo reikalais, tačiau, ko gero, visų pirma dėl to, kad jis labai mylėjo žmones, SAVO žmones, kolegas laikė artimais, lyg savo šeimos nariais.

Jonas buvo nepaprastai geros širdies žmogus, mokantis kiekvieną paguosti ištikus nelaimei ir pasidžiaugti aplankius sėkmei; jis kolegoms mokėjo būti draugu ir varge, ir džiaugsme.. Bendradarbiai prisimena tvirtą tėvišką Jono ranką – taip, jis buvo reiklus, būdavo – ir pabara, bet visuomet išlikdavo žmogiškas, esant reikalui visuomet pagelbėdavo, stengdavosi duoti išmintingą patarimą ne vien darbiniais klausimais. Galbūt todėl Ūkio tarnybos žmonės vadindavo Joną tokiu gražiu žodžiu – Tėte... Visuomet pasitempęs, linksmas, gyvas, neieškantis žodžio kišenėje – toks jis išliks mūsų visų atmintyje.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Su velioniu šiandien galima atsisveikinti Kauno laidojimo namuose “Tylos namai” (Jonavos g. 220).

Šv. Mišios už Joną Railą bus aukojamos Kauno katedroje šeštadienį (spalio 31 d.) 9:00 val. Karstas išlydimas 14:00 val.

Liko tik Tyla. Net laikrodis tiksi garsiai, kažkaip per garsiai, lyg norėdamas priminti, kaip yra tylu iš tiesų…

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos

kolegijos bendruomenė