Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos uogų augintojų asociacija

2021 m. vasario 22 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK) pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp KMAIK ir Lietuvos uogų augintojų asociacijos (LUAA). Institucijų vadovai - KMAIK direktorius dr. Vaidotas Lygis ir LUAA vadovas Tautvydas Gurskas susitarė dėl ilgalaikio abipusiškai naudingo bendradarbiavimo keičiantis informacija apie abiejų šalių vykdomą veiklą, sukauptas žinias bei gerąją praktiką. Numatytas bendradarbiavimas rengiant kvalifikuotus sodininkystės ir želdynų dizaino specialistus, keliant abiejų šalių darbuotojų/narių kvalifikaciją, plėtojant praktinio ir kultūrinio bendradarbiavimo ryšius.